Na JASNEJ GÓRZE 16.01. „Reforma starych czy powołanie nowych mediów?”

Na JASNEJ GÓRZE odbędzie się 16.01.2016 ogólnopolska Konferencja POWSTAŃ POLSKO „Reforma starych mediów publicznych czy powołanie Nowych Mediów Narodowych?”

11.00 Bazylika Jasnogórska – Najświętszą Ofiarę za Ojczyznę złoży i wygłosi do nas kazanie JE Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz

12.30 Rozpoczęcie obrad w Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i Katolickim Stowarzyszeniem Dziennikarzy, z inicjatywy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz Stowarzyszenia RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy odbędzie się na Jasnej Górze bardzo ważna konferencja dotycząca tematu reformy lub likwidacji starych mediów publicznych. 

Obrady i dyskusja dotyczyć będą istotnej kwestii: na ile próby z poprzednich doświadczeń przemian ustrojowych skłaniać mogą do kontynuowania powolnych zmian w mediach publicznych a na ile świadczyć mogą za koniecznością bardziej zdecydowanych działań. Jakie konkretnie inicjatywy powinny być podjęte i w jakim czasie by media publiczne służyły Narodowi. W jaki sposób doprowadzić by kłamstwo i nienawiść, granie na emocjach skutecznie zastąpiła służba prawdzie, pojednaniu i poddanie się rozumowi.

Same środowiska dziennikarzy i twórców zainteresowane są prezentacją oddolnego postulatu reformy mediów, nad którym pracowały jako stowarzyszenia i co od dawna postulowały (konieczność dokonania zmian w mediach to nie są jakieś oderwane od rzeczywistości imaginacje polityków lecz stale zgłaszane wnioski dziennikarzy i twórców kultury). Konferencji błogosławi Jego Ekscelencja Ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, który jest w ramach Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

W konferencji wystąpią przedstawiciele środowisk dziennikarskich i twórcy przedstawiając m.in. te postulaty zmian, które nie mogły być zrealizowane, gdy władzę ustawodawczą sprawował sejm poprzedniej kadencji tolerujący w TVP i Polskim Radiu postkomunistyczno-liberalne rządy oraz tzw. poprawność polityczną.

W najbliższym czasie ukaże się więcej szczegółów o konferencji.

Proszę o kontakt środowiska i organizacje, które chciałyby wyrazić poparcie i przyłączyć się do postulatu powołania NOWYCH MEDIÓW NARODOWYCH, z którym to postulatem mamy zamiar zwrócić się do nowego rządu i sejmu.

Marcin Dybowski

502 225 232