My i oni – jak ustrzec się przed fałszerstwami wyborczymi w 2018 r.?

Kolejny raz o zmianach w ordynacji wyborczej, które spowodują sfałszowanie samorządowych wyborów w 2018 roku!

MARCIN DYBOWSKI – JAK USTRZEC SIĘ PRZED FAŁSZERSTWAMI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Fenomen Polaków Katolików i różańca na świecie! Zakaz broni czarnoprochowej i ppor Gawor! M.Dybowski
MARCIN DYBOWSKI – JAK USTRZEC SIĘ PRZED FAŁSZERSTWAMI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Fenomen Polaków Katolików i różańca na świecie! Zakaz broni czarnoprochowej i ppor Gawor! M.Dybowski
MARCIN DYBOWSKI – JAK USTRZEC SIĘ PRZED FAŁSZERSTWAMI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Fenomen Polaków Katolików i różańca na świecie! Zakaz broni czarnoprochowej i ppor Gawor! M.Dybowski