MEDIA! – niektóre osoby i tematy ich wystąpień 16.01 na Jasnej Górze

11.00 Bazylika Jasnogórska – Najświętszą Ofiarę za Ojczyznę złoży i wygłosi do nas kazanie JE Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz

12.30 Rozpoczęcie obrad w Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze

Poniższa lista nie jest pełna, będzie ona uzupełniona w najbliższych dniach.

Prof. Andrzej Nowak – Przesłanie do zebranych na Konferencji POWSTAŃ POLSKO.

Ks. prof Tadeusz Guz – Media a chrześcijański system wartości (łącze multimedialne).

Krzysztof Skowroński (prezes SDP) – Propozycje i program zmian w mediach publicznych opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Wojciech Reszczyński (publicysta, wykładowca WSKSiM w Toruniu) – Media publiczne podstawą wspólnoty narodowej.

Dorota Kania – Wpływy komunistycznych i postkomunistycznych służb specjalnych w mediach publicznych.

Jadwiga Chmielowska – Znaczenie i przyszłość regionalnych Ośrodków TVP i Rozgłośni Polskiego Radia.

Maciej Pawlicki – Refleksje z okresu prób reformowania TVP w latach 90-tych.

Michał Karnowski – Kulisy polityczne wokół programów informacyjnych TVP – bariery i ograniczenia, konieczne zmiany.

Stanisław Markowski – Zapaść kulturowa programów poświęconych kulturze polskiej w mediach publicznych.

Elżbieta Kruk – (poseł, b. przew. KRRiT) Przyszłość mediów publicznych.

Mirosław Boruta (KSD) – Afirmacja polskości jako podstawowa misja mediów publicznych.

Mirosław Parejko – Glossa o reklamie czyli media w przestrzeni publicznej – uwagi na temat nowych regulacji prawnych.