„Malgré-Nous“. Przymusowa rekrutacja do wojsk niemieckich w Alzacji i Mozeli (1940–1945). Historia i pamięć – Katowice, 11 grudnia 2019

11 grudnia 2019 r., o godz. 17.00, w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbędzie się wykład otwarty dr. Frédérica Stroha „<Malgré-Nous>. Przymusowa rekrutacja do wojsk niemieckich w Alzacji i Mozeli (1940–1945). Historia i pamięć“.

Podczas niemieckiej okupacji Europy w dobie II wojny światowej powszechny stał się pobór do różnych formacji wojsk niemieckich byłych obywateli państw podbitych, osób o narodowości nie-niemieckiej. Na terenach wcielonych do Rzeszy, jak francuska Alzacja i polski Górny Śląsk, rekrutowano osoby uznane za folksdojczów, często całkowicie pozbawione niemieckiej tożsamości narodowej i nie znające języka niemieckiego. W szeregach Wehrmachtu znalazło się w ten sposób co najmniej pół miliona osób z Polski, Belgii, Luksemburga, Francji i Jugosławii. Byli obywatele polscy i francuscy stanowili najliczniejsze grupy. Z Alzacji i Mozeli wcielono do Wehrmachtu, a także w mniejszym stopniu do Waffen SS, aż 127 500 osób. Powojenna pamięć o tych wydarzeniach często stanowiła problem także w społeczeństwach zachodnich, takich jak francuskie.

Po listopadowym panelu dyskusyjnym, omawiającym służbę obywateli czechosłowackich w armii niemieckiej, tym razem spoglądamy na zachód. Wykład dr. Frédérica Stroha z Centrum Badawczego ARCHE na uniwersytecie strasburskim przybliża mało znane w Polsce, francuskie aspekty zjawiska, które w naszym kraju przez długie lata było przemilczane, a bywało też przyczyną sporów politycznych. Dr Stroh jest autorem szeregu publikacji poświęconych tej tematyce i redaktorem tomu „L’Incorporation de force dans les territoires annexés par le IIIe Reich”, będącego jedną z nielicznych prób monograficznego opracowania tego zagadnienia w ujęciu ogólnoeuropejskim.

Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski.

Wstęp wolny!

źródło: IPN o/Katowice

Dodaj komentarz