Jacek Karnowski niewinny

Jacek Karnowski prezydent miasta Sopotu został prawomocnie oczyszczony z wszystkich zarzutów korupcyjnych – podaje portal niezalezna.pl

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok pierwszej instancji w sprawie korupcji w tzw. aferze sopockiej.  Sąd odwoławczy stanął na stanowisku, że zarzuty podniesione przez oskarżyciela wzajemnie się wykluczają. 

„Apelacja oskarżyciela publicznego w istocie nie wykracza poza nieprzekonującą polemikę z rozstrzygnięciami sądu pierwszej instancji(…) zatem nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka odwoławczego, wyrok sądu pierwszej instancji, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy. Ten wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w drodze zwyczajnych środków odwoławczych” – powiedziała sędzia Anna Czaja w ustnym uzasadnieniu wyroku