Incydent na Walnym Zgromadzeniu SM Gronie w Żywcu

28 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SM Gronie, podczas którego została wybrana nowa Rada Nadzorcza. Po raz pierwszy od 1990 roku zabrakło w niej burmistrza Antoniego Szlagora.  Wśród kandydatów znaleźli się jednak inni przedstawiciele władz miasta i pracowników żywieckiego magistratu, z wiceburmistrzem Panią Bieszczad i z Sekretarzem Miasta Tomaszem Busiem na czele. Oboje zostali wybrani w skład Rady.

Warto zauważyć, że łączenie funkcji nadzoru nad SM Gronie i jednoczesne  sprawowanie mandatu radnego lub piastowanie urzędu niesie ze sobą ryzyko konfliktu interesów. Widać to na prostym przykładzie. W uchwale z dnia 21 grudnia 2009 znalazło się zdanie „Odrębną opłatę stanowi podgrzewanie ciepłej wody liczonej według stawki zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą (Spółdzielni Mieszkaniowej Gronie – przypisek RD)”. Jak wiadomo, podobnie jak za usługę centralnego ogrzewania, za podgrzewanie wody mieszkańcy budynków należących do Spółdzielni płacą spółce Ekoterm, w której 100% udziałów posiada gmina Żywiec. O ile więc jest oczywiste, że członkowie SM Gronie chcieliby zapewne płacić jak najmniej, znacznie trudniej jest nam zrozumieć, że dostawca ciepłej wody mógłby mieć podobne intencje. To przecież w jego interesie powinny leżeć możliwie najwyższe stawki za podgrzewanie wody oraz CO. Podobnych sytuacji może być więcej, ponieważ Ekoterm nie jest jedynym, zarządzanym przez Urząd Miasta Żywca, partnerem SM Gronie.

Obrady prowadzi de facto burmistrz i ustępujący przewodniczący Rady Nadzorczej w jednej osobie, Antoni Szlagor wraz z przewodniczącym Zarządu SM Gronie Krzysztofem Hernasem. Rola przewodniczącego zebrania Albina Kłodnickiego jest raczej marginalna.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata a jej członkowie pobierają diety w wysokości co najmniej 800,- zł netto miesięcznie.

 

LISTA CZŁONKÓW

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ „Gronie” w ŻYWCU

WYBRANYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU  28 czerwca 2016r

.

KADENCJA 2016 – 2019r

1. Łuszczkiewicz Marek  113 głosów

2. Marszałek Wanda  109 głosów

3. Mikus Tadeusz  101 głosów

4. Zagól Adam  86 głosów

5. Wróbel Aleksandra  85 głosów

6. Bieszczad Małgorzata  85 głosów

7. Niedoba Katarzyna 83 głosy

8. Półmiarek Adam  79 głosów

9. Solarek Emil  77 głosów

10. Kupczak Tadeusz  77 głosów

11. Buś Tomasz  75 głosów

12. Regel Henryka  75 głosów

13. Kłodnicki Albin  73 głosy

https://www.youtube.com/watch?v=hYX7NyhJQO8&feature=youtu.be
Incydent na Walnym Zgromadzeniu Członków SM Gronie
https://www.youtube.com/watch?v=hYX7NyhJQO8&feature=youtu.be
Incydent na Walnym Zgromadzeniu Członków SM Gronie