Formularz do wypełniania przez wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów

Szanowni Państwo
Państwo Koordynatorzy i zwykli wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów

Dla Państwa i dla Państwa znajomych, których warto pozyskiwać do Ruchu Kontroli Wyborów, wysyłamy formularz do wypełnienia.

Dzięki niemu będziemy mogli ustalić, do której Obwodowej Komisji Wyborczej będziemy mogli skierować odpowiednie osoby. Kto ma już jakieś doświadczenie i uzdolnienia, które mogą się przydać w naszej akcji.

Formularz znajduje się również na naszej stronie głównej pod wykazem telefonów wojewódzkich:
https://drive.google.com/file/d/0BwkZyrJTufOxVWMxekZSLWpnNFk/view?usp=sharing
Będzie też osobna strona, na której będą umieszczone kontakty do osób, z którymi będzie można się kontaktować lokalnie. Lista będzie uzupełniana – jeśli nie będziemy widzieli nikogo z naszego powiatu trzeba będzie kontaktować się pod wskazanym numerem wojewódzkim.

Pozdrawiam serdecznie

Marcin Dybowski

koordynator krajowej sieci Ruchu Kontroli Wyborów
502 225 232