Dziś Polska realnie w NATO! Oby z wzajemnością traktowano zobowiązania – 30% albo L

Jerzy Targalski – Dziś Polska wstępuje do NATO

http://niezalezna.pl/82984-dzis-polska-wstepuje-do-nato

Szczyt NATO w Warszawie to, po pierwsze, klęska targowicy. targowicy, czyli zarówno Nowoczesnej, jak i resztek Platformy Obywatelskiej, które usiłowały ten szczyt zablokować. Zablokować w interesie polityki niemieckiej i rosyjskiej.

Po drugie, organizacja szczytu NATO w Warszawie oznacza, że Polska została wreszcie uznana za faktycznego, a nie formalnego członka tej organizacji. Przestaliśmy być członkiem podległym sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu. Po trzecie, wyniki szczytu, które prawdopodobnie już zostały zatwierdzone, a zostaną teraz ogłoszone, są największym sukcesem Polski od 1989 r. (choć w zasadzie o żadnych sukcesach w tym okresie mówić nie można). Nawet przyjęcie Polski do NATO w 1999 r. było wstąpieniem członka drugiej, a nawet czwartej kategorii. Żadne wojska ani instalacje nie mogły na terenie Polski przebywać. To się dziś dzieje i oznacza, że to dzisiaj faktycznie wstępujemy do Paktu Północnoatlantyckiego.