Dopisywani „wyborcy” jako adres mają podany adres Obwodowej Komisji Wyborczej! Masowa metoda „fałszowanie na Szczura”?

Informacja z jednej z Warszawskich OKW
Porównując listy wyborców dopisanych do spisu (arkusze żółte) z 1 tury (zdjęcia przesłane do RKW) zauważyłem, że część dopisanych wyborców do spisu ma wpisany jako adres zamieszkania adres Obwodowej Komisji Wyborczej, tj. ul. Poznańska 6/8 Budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych. Proszę zwrócić uwagę ( na zdjęciach ) na wyborców z listy od pozycji 17 do 26. Przy tych dopisanych wyborcach istnieje adres zamieszkania taki sam jak siedziba OKW Nr 39. Na ostatnim szkoleniu na ul Foksal dowiedziałem się od członka komisji mieszczącej się w PKiN, Pl. Defilad 1, że i tam część dopisanych wyborców miało wpisany adres zamieszkania Pl. Defilad 1. Wygląda na to, że na listach wyborców dopisanych istnieją jako adresy zamieszkania adresy siedziby OKW!
Czy to jest zgodne z procedurą wyborczą i jak reagować przy 2 turze, jeśli przybędzie wyborca do OKW z adresem zamieszkania takim jak OKW?
Powinniśmy odmawiać wydania karty do głosowania ze względu na nieprawdziwy adres zamieszkania!
Powinno się także zawiadomić policję!
http://naszeblogi.pl/53814-szczury-tak-sfalszuja-wybory-prezydenckie-wyciek-z-podsluchu