Debata nt. skażenia środowiska w Ostrowi Maz-nasycalnia PKP cz. 2

 Część druga zawiera wykład dr. Wojciecha Irmińskiego na temat rzeczywistego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta, degradacji środowiska naturalnego ( wód gruntowych, gleby , powietrza).

 

 

Przypomnę, że w naszym mieście – Ostrowi Mazowieckiej istnieje realne, poważne zagrożenie zatrucia ujść wód pitnych ściekowymi toksycznymi związkami chemikaliów ( w tym ksenonu, fenolu itp.), będącymi pozostałościami po zlikwidowanej w latach 90-tych Nasycalni Podkładów Kolejowych. Zakład ten był i jest własnością PKP, które nie robiło i nie robi nic z toksycznymi związkami jakie pozostały po jego działalności. Sprawa ta jest jednym wielkim skandalem:

Ludzie już pija wodę skażona fenolem i innymi toksycznymi związkami

Ujścia wody pitnej dla całego miasta są tak zagrożone, że w nawet w najbliższych miesiącach może dojść do katastrofy ekologicznej, jako że związki toksyczne są już na drugim poziomie wód gruntowych w pobliżu ujęć wody pitnej.

PKP – właściciel gruntów i naniesień przez ponad co najmniej 16 lat arogancko problem ignorował.  Ignorował decyzje organów, urzędów wydających decyzje środowiskowe.

Z kolei organy tzw. ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ i SAMORZĄDOWEJ zdumiewająco biernie nie reagowały na brak jakichkolwiek działań ze strony PKP na wygenerowane przez nich decyzje, pisma.

Brak działań gospodarzy miasta, lokalnych władz, burmistrza Miasta i Starosty przez okres 25 lat. Notabene burmistrzem i miasta był przez 16 lat Mieczysław Szymalski , który w tejże nasycalni był Gł. Mechanikiem- członkiem kierownictwa tego zakładu, następnie wice-dyrektorem i doskonale wiedział, o zagrożeniach, ba wiedział, że toksyczne odpady wylewano wprost do gruntu!!! Obecny Burmistrz w minionej kadencji był wice-starosta odpowiedzialnym właśnie za ochronę środowiska i przynajmniej powinien wiedzieć o zagrożeniu. Z kopii notatek ze spotkań w tej sprawie i w których uczestniczył ( podpisy na notatkach ze spotkań) wynika, ze był i jest zorientowany w sprawie. Na spotkaniach ich uczestnicy oceniali zagrożenie jako bardzo poważne.

 Przez 25 lat PKP płaci podatek od nieruchomości i nic nie robi, aby tego balastu się pozbyć, chociaż byli chętni na wykupienie całości.   Płacimy za to m.in. w kosztach biletów…

Teren nasycalni 24 ha jest nie tylko nasączony związkami toksycznymi, które szczególnie czuć w powietrzu w dni upalne, ale jest terenem w żaden sposób niezabezpieczonym ( brak ogrodzeń itp.), niemonitorowanym. Jest całkowicie zdewastowanym, biurowiec, obiekty socjalne, rozszabrowane ogrodzenie itd. Są zniszczone i stwarzają zagrożenie dla każdego wchodzącego, a w szczególności dla bawiących się tam ( sic!!!) Dzieci.

Obraz sprawy skłonił nas, mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej – i to nie tylko tych działających w naszym stowarzyszeniu – do działania. Uznaliśmy, ze problem jest tak ważny, że należy włączyć w jego rozwiązanie najwyższe władze czyli Sejm.  Zaprosilismy na debatę wszystkich parlamentarzystów z naszego siedlecko-ostrołęckiego nr 18, zaprosiliśmy wszystkie instytucje uczestniczące w tym chocholim tańcu, w tym oczywiście władze lokalne.  Naiwnie sądziliśmy, że nasi wybrańcy spróbują przynajmniej wypracować jakieś skuteczne działanie, racjonalne wnioski i sprawa ruszy z miejsca.    Zostaliśmy szybko sprowadzeni na ziemię. Nie przyjechał żaden poseł, nie przyjechał senator, nie było Burmistrza Miasta.

Może bagatelizują problem?  Aby uświadomić zarówno osoby sprawujące władze i osoby decyzyjne o powadze sprawy i uwiarygodnić  skale problemu zaprosiliśmy eksperta w tej dziedzinie geologa dr. Wojciecha Irmińskiego. Przedstawił on problem, skalę zagrożenia i konsekwencje dalszego przeciągania w czasie jego rozwiązania.   Nie skorzystali z tego wykładu, ani parlamentarzyści, ani większość radnych, ani burmistrz. Przykre…

 Z 21 radnych obecni byli: Przewodniczący Rady – Zb. Krych

 Radni: Krzysztof Laska, Jerzy Pawluczuk, Stanisław Dylewski, Jacek Wilczyński.  Termin i tematy debaty były ogłoszone na dwa tygodnie wcześniej. Ogłoszenia z zaproszeniem były widoczne na wszystkich słupach ogłoszeniowych, w lokalnych mediach. Warto dodać, ze na spotkaniu nie był obecny nie tylko obecny burmistrz, ale żaden z jego poprzedników, a więc:

 Adam Rukat. Bogumił Brzóska, Andrzej Andersz, wspomniany Mieczysław Szymalski, Władysław Krzyżanowski( przez lata Dyrektor miejscowego szpitala, w tej kadencji po przegranych wyborach na burmistrza, „tylko” radny miasta. W czasie kampanii wyborczych zapewniali, że będą robić wszystko dla dobra miasta i jego mieszkańców i na niczym innym im tak nie zależy jak na tym właśnie. Komentarz zbyteczny…

https://www.youtube.com/watch?v=4qXXSJIwj7Y
Zagrożone ujęcia wody pitnej -Debata publiczna w Ostrowi Mazowieckiej parlamentarzystów
https://www.youtube.com/watch?v=4qXXSJIwj7Y
Zagrożone ujęcia wody pitnej -Debata publiczna w Ostrowi Mazowieckiej parlamentarzystów