Debata nt. skażenia środowiska w Ostrowi Maz-nasycalnia PKP cz.1

7 listopada 2016 miała miejsce debata publiczna z udziałem Parlamentarzystów z okręgu nr 18 ( siedlecko- ostrołęckiego) na temat zagrożeń dla miasta Ostrów Mazowiecka spowodowanych migracją rakotwórczych, silnie toksycznych związków ropopochodnych, które pozostały po działalności zlikwidowanej 16 lat temu , byłej już Nasycalni Podkładów Kolejowych PKP. Spotkanie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów i Władzy –Oddział w Ostrowi Mazowieckiej

W naszym mieście ogromnym problemem niewątpliwie rzutującym na przyszłość miasta jest problem postępującego zatrucia powietrza, gleby, a nade wszystko wód gruntowych i to już nie tylko na pierwszym poziomie , ale na drugim na głębokościach na których znajdują się ujęcia wody pitnej dla całego miasta.   W kierunku tych ujęć przesuwa się fala zalegających w glebie i wodach podgruntowych trujących, rakotwórczych związków krezolitu.  Występowaliśmy do różnych instytucji publicznych o udzielenie stosownych informacji na temat skali zagrożenia, podjętych działań, przeprowadziliśmy wiele rozmów nie tylko z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, ale z mieszkańcami skażonych terenów i byłymi już pracownikami zlikwidowanej Nasycalni.   Posiadamy kilogramy kopii korespondencji jaka krążyła między odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy organami administracji publicznej i to i tej rządowej i tej samorządowej.  Od 16 lat wspomniana administracja generuje masę pism, postanowień, zmienia, anuluje, uzasadnia, postanawia, uprawia klasyczna spychotechnikę, trwają na skutek niespójnego, dziurawego prawa spory kompetencyjne.  Czas leci, a zagrożenie wzrasta.  Działania PKP są pozorne i polegają głównie na przeciąganiu sprawy w czasie. Zadziwiającą jest przy tym bierna postawa władz lokalnych, a szczególnie kolejnych Burmistrzów Miasta, którzy co oczywiste powinni czynić wszystko, aby zapobiec katastrofie ekologicznej.

Obraz sprawy skłonił nas, mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej – i to nie tylko tych działających w naszym stowarzyszeniu – do działania. Uznaliśmy, ze problem jest tak ważny, że należy włączyć w jego rozwiązanie najwyższe władze czyli Sejm.  Zaprosilismy na debatę wszystkich parlamentarzystów z naszego siedlecko-ostrołęckiego nr 18, zaprosiliśmy wszystkie instytucje uczestniczące w tym chocholim tańcu, w tym oczywiście władze lokalne.  Naiwnie sądziliśmy, że nasi wybrańcy spróbują przynajmniej wypracować jakieś skuteczne działanie, racjonalne wnioski i sprawa ruszy z miejsca.    Zostaliśmy szybko sprowadzeni na ziemię. Nie przyjechał żaden poseł, nie przyjechał senator, nie było Burmistrza Miasta.

Dziwi szczególnie „solidarna” postawa PiS, którego wszyscy parlamentarzyści, radni i przede wszystkim burmistrz zupełnie zignorowali nie tylko nasze stowarzyszenie, organizatora debaty, ale naszą ostrowską społeczność nie odpisując nawet słowem na zaproszenia.

Występowaliśmy jako strona społeczna, oczywiście bez możliwości jakiejkolwiek decyzji.   My decydujemy tylko przy urnie wyborczej i wielu uczestnikom debaty jej przebieg uświadomił, że warto zastanowić się przy urnie, że warto brać udział w życiu publicznym, że wybory to nie plebiscyt „ładności”.

Dziękuję w imieniu Stowarzyszenia RKWiW wszystkim uczestnikom tego spotkania za aktywny udział w debacie, dziękuję tym, którzy poświęcając swój czas i środki pomogli ją zorganizować.

 A parlamentarzyści?  Możemy być pewni, że pojawią się za trzy lata, krótko przed wyborami, aby pogłaskać swoich ludzi, którzy jak zwykle bezkrytyczni i wierni będą kleić ich wypieszczone Photoshopem plakaty na słupach i płotach…

Dla ludzi, Panie dla ludzi !!!

 Relacja filmowa z pierwszej części debaty dotycząca zaproszonych parlamentarzystów. Władz instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie tego problemu dostępna pod adresem:

 Część 2 zawiera wykład dr. Wojciecha Irmińskiego nt. rzeczywistego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta, degradacji środowiska naturalnego ( wód gruntowych, gleby , powietrza). Część 3- poświęcona jest dyskusji uczestników debaty na przedmiotowy temat, natomiast część 4 postawie władz miasta. Sprawa ta pokazuje jak działa administracja rządowa i samorządowa, jak bardzo bezradne jest Państwo w obliczu takiego problemu i wreszcie jak traktują społeczne inicjatywy nasi wybrańcy- parlamentarzyści, władze samorządowe. Przyznajcie Państwo, że nie jest to obraz budujący…

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bWwTQx2EjQ
Zaproszeni parlamentarzyści zignorowali społeczeństwo Ostrowi Debata 7 listopad 2016 nt zagroże
https://www.youtube.com/watch?v=4bWwTQx2EjQ
Zaproszeni parlamentarzyści zignorowali społeczeństwo Ostrowi Debata 7 listopad 2016 nt zagroże