30 kwietnia RKW zaprasza na KONFERENCJĘ PRASOWĄ w PKW – Żądamy natychmiastowych zmian w Wytycznych PKW, które umozliwiają fałszerstwa wyborcze na masowa skalę!

W dn. 30.04 odbędzie się Konferencja Prasowa z udziałem zaproszonych Kandydatów na Prezydenta RP oraz ich Komitetów Wyborczych dotycząca skandalicznego przygotowania przez PKW tekstu Wytycznych PKW, które umożliwiają fałszowanie wyborów na masową skalę.

Wszyscy niesystemowi kandydaci na prezydentów zostali zaproszeni do powstrzymania haniebnego procesu oszustwa wyborczego. Zgłosił się Braun i przedstawiciele Kukiza. Bardzo ciekawy materiał z momentami:

https://www.youtube.com/watch?v=_WrOaXr5U8Y