29 grudnia 1655 r. Konfederacja szlachty i wojska w Tyszowcach

Z inicjatywy Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach szlachta i wojsko zawiązały konfederację. Stała ona po stronie Jana Kazimierza i była wymierzona w okupujących Koronę Szwedów. 29 grudnia do konfederacji przystąpili hetmani koronni: Stanisław „Rewera” Potocki i Stanisław Lanckoroński, chcący zmazać infamię, którą okryli się, stając kilka miesięcy wcześniej po stronie Szwedów. Czarniecki wszczął w tym czasie przeciw Szwedom wojnę szarpaną, w której był mistrzem. Konfederacja uważana jest za przełomowe wydarzenie potopu szwedzkiego.

Get involved!

Comments

No comments yet