25.04.15 godz. 16.00 – Warszawa budynek PASTY Zielna 39 – SPOTKANIE KOORDYNATORÓW RKW Z CAŁEJ POLSKI

Miejsce spotkania Sala Konferencyjna Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa ul. Zielna 39, IV piętro

Szanowni Państwo Koordynatorzy Okręgowi i Powiatowi!

http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/2015/04/250415-godz-1600-warszawa-spotkanie.html 

Zakończył się w dniu dzisiejszym bardzo ważny etap w kampanii wyborczej – do 17.04 dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu i dobrej woli pełnomocników Komitetów Wyborczych Kandydatów na Prezydenta, gdzie to tylko było możliwe skierowani zostali do Obwodowych Komisji Wyborczych wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów.

Przed nami teraz kolejne bardzo ważne zadania, część z tych zadań będzie wiązała się nie tylko z przypilnowaniem przebiegu wyborów, podsumowywaniem wyniku wyborczego,  lecz także z krokami jakie podjąć będzie trzeba aby zapobiec próbie ogłoszenia fałszywych wyników wyborów przez PKW.
W związku z czym 25.04.2015 w sobotę w  Warszawie o godzinie 16.00 odbędzie specjalne spotkanie Koordynatorów Okręgowych i Powiatowych Ruchu Kontroli Wyborów.

1. Stanowisko wobec decyzji PKW otwierających drogę do fałszerstw wyborczych podczas głosowania korespondencyjnego, za pomocą zaświadczeń oraz nowego dowodu osobistego. Stanowisko wobec wytycznych PKW by tworzyć protokół wyborczy Okręgowej Komisji Wyborczej z bezprawnym pominięciem członków OKW, jedynie uprawnionych do sporządzenia protokołu.

2. Przedstawienie aktualnego zaawansowania aplikacji do komputerowego podliczenia wyników głosowania.

3. Kwestie organizacyjne III Konferencji POWSTAŃ POLSKO w dniu 02 Maja 2015 w Warszawie.

4. Kwestie organizacji zgromadzenia publicznego i manifestacji w Warszawie wobec przygotowań do sfałszowania wyniku wyborów i ogłoszenia takich spreparowanych wyników przez sondażownie, media podczas Wieczoru Wyborczego oraz PKW.

Miejsce spotkania Sala Konferencyjna Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa ul. Zielna 39, IV piętro

Jeśli chodzi o autokary organizowane na przyjazd do Warszawy na III Konferencje POWSTAŃ POLSKO to będziemy te informacje publikować na stronie www.stopfalszowaniuwyborow.pl