2 maj 1945 r.- Dzień flagi Najjaśniejszej RP i Dzień Polonii

 
Od 30 kwietnia 1945 r. w szturmie Berlina brała udział I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która walczyła w dzielnicy Charlottenburg. Polacy zdobyli Politechnikę i stację kolei Tiergarten. 2 maja kanonierzy z I Pułku Artylerii Lekkiej zawiesili biało-czerwony sztandar na pruskiej Kolumnie Zwycięstwa /Siegessaule/. 
 
Tego dnia w Krasnosielcu koło Makowa Mazowieckiego oddział NSZ dowodzony przez por. Romana Dziemieszkiewicza „Pogodę” uwolnił z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego kilkudziesięciu żołnierzy NSZ i AK, których miano wywieźć w głąb ZSRS do sowieckich łagrów. Akcja została przeprowadzona w nocy z 1 na 2 maja.