1. marca w Lęborku

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych lęborski Klub Gazety Polskiej oraz lęborski Oddział Stowarzyszenia RKW zorganizowały uroczystość przy rondzie im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Lęborku.

„Inka”, 17-letnia sanitariuszka Brygady wileńskiej AK, stała się symbolem walki o wolną Polskę. Pomimo, że jej życie trwało tylko 17 lat zostało naznaczone piętnem cierpienia i niedoli, nie do pomyślenia dla większości dzisiejszych ludzi. Jako nastolatka wstąpiła w szeregi Armii Krajowej, aby walczyć u boku polskich bohaterów o wolność naszej Ojczyzny. Jej pojmanie i toczące się przeciwko niej śledztwo mogą służyć za przykład bestialstwa i bezwzględności ówczesnych włodarzy PRL-u. Jej ofiarę po dziś dzień stawiać można za przykład odwagi i patriotyzmu.

Ciężko znaleźć w Lęborku odpowiedniejsze miejsce dla uczczenia Niezłomnych niż rondo imienia osoby, która zapisała w ich historii jedną z najpiękniejszych kart. Lęborskie środowisko patriotyczne pamiętało o 1. marca, gromadząc się ponad podziałami by oddać cześć bohaterom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

Cześć i chwała Bohaterom!