Wpływ RKW na wyniki wyborów w 2015 roku

Skutkiem narastającego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci problemu braku zaufania obywateli, co do prawidłowości przebiegu procesów wyborczych, są oddolne ruchy obywatelskie, w tym ruchy obserwatorów. Ich
wpływ na procesy wyborcze pozostaje przedmiotem debaty, w którą wpisuje się artykuł The power of social mobilisation: The impact of monitoring the 2015 presidential elections in Poland, który wkrótce zostanie opublikowany w “Journal of Comparative Economics” (abstrakt dostępny na stronie: https:// doi.org/10.1016/j.jce.2020.07.002). Autorzy – Jan Fałkowski oraz Przemysław J. Kurek – przedstawiają wyniki analizy działania Ruchu Kontroli Wyborów na wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku. Celem zaprezentowanego w
artykule badania było przyjrzenie się możliwym wpływom obecności obserwatorów na wyniki wyborów, w szczególności na poparcie dla dotychczasowego prezydenta.

Nieprawidłowości związane z odbywającymi się kilka miesięcy wcześniej wyborami samorządowymi oraz niesatysfakcjonującymi obywateli reakcjami partii rządzącej (z której wywodził się ubiegający się o reelekcję prezydent), doprowadziły do powstania oddolnego Ruchu Kontroli Wyborów. Skala obywatelskiego zaangażowania pozwoliła na zebranie przez obserwatorów danych z ponad 25% terytorium kraju, co stanowiło o unikatowości przedsięwzięcia na tle innych, podobnych.

CAŁOŚĆ:

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz