W grudniu 2016 powstały dwa nowe oddziały: RKW Łódź i RKW Pabianice

W dniu 10 grudnia 2016 r. w Łodzi powołano do życia terenowy oddział Stowarzyszenia RKW. Czternaście osób obecnych na spotkaniu wyłoniło w tajnym głosowaniu władze oddziału.

Prezesem i głównym koordynatorem oddziału wybrany został Jan Królikowski, zastępcą Piotr Głowacki, skarbnikiem Zbigniew Ujazdowski.

Po spotkaniu, uczczono akt erekcyjny udziałem w Marszu Antykomuny po ulicy Piotrkowskiej.

Przyjęto wstępnie kierunki działań kontrolnych w stosunku do władz samorządowych, o czym szerzej i konkretniej poinformuje za pośrednictwem naszego portalu już sam Prezes oddziału łódzkiego dr Jan Królikowski.

28 grudnia 2016 roku ukonstytuowały się władze nowego oddziału Stowarzyszenia RKW w Pabianicach. Przewodniczącym oddziału RKW Pabianice (gmina miejska i wiejska) został wybrany Krzysztof Jabłoński, z-cą przewodniczącego Marcin Mika i  skarbnikiem Zbigniew Adam Wolniewicz. Oddział liczy 8 członków. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie wyborów samorządowych.