Szkolenie dziennikarzy obywatelskich Stowarzyszenia RKW tworzących portale regionalne RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Pani Jadwiga Chmielowska wraz z Panią Teresa Bochwic i Panem Wojciechem Reszczynskim ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (w ramach działań tego stowarzyszenia) zgodzili się przeprowadzić szkolenia dla tych spośród Państwa, którzy zadeklarowali chęć tworzenia lokalnych portali RKW – Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy, których pomysł uruchomienia postulowali Państwo na wspólnym spotkaniu w Częstochowie i … Czytaj dalej

Komunikat nr 2 RKW

Komunikat nr 2 Stowarzyszenia RKW z 2 lipca 2015 r.   Zarząd omówił stan organizacji, przebieg zebrań wyborczych i przyjął do Stowarzyszenia 20 kolejnych członków. Przedyskutowano poprawki do statutu, których wymaga praktyczna działalność. Postanowiono wszystkie poprawki i uwagi gromadzić i po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przedstawić do dyskusji członkom i poddać pod głosowanie. Wybrano oprogramowanie, które umożliwi … Czytaj dalej

Dlaczego Stowarzyszenie RKW?

Dlaczego Stowarzyszenie RKW   . Powołanie Stowarzyszenia jest przygotowaniem instrumentu, który umożliwi przystąpienie natychmiast po wyborach parlamentarnych do walki z kleptokracją i budowy instytucji demokratycznych.   1.      „Murzyn zrobił swoje murzyn może odejść” Odsuwanie dyskusji co dalej po wyborach parlamentarnych ukrywa prostą intencję – „Murzyn zrobił swoje Murzyn może odejść”. Wybory skończone i mamy się … Czytaj dalej

RKW Mazowsze – spotkanie i wybór Zarządu Stowarzyszenia RKW Mazowsze

07.07 o godz. 17.00 w sali PAST-y w Warszawie zaplanowane jest spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia RKW z województwa mazowieckiego.  Propozycja porządku obrad 1. Powitanie, 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Wybór władz Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia RKW, 5. Sprawy organizacyjne, w tym a) budowa struktur powiatowych i gminnych w województwie mazowieckim, … Czytaj dalej

Przyszłość RKW – PUBLIKACJE Radia WNET

Po wyborach parlamentarnych i anulowaniu sfałszowanych wyborów samorządowych zadaniem RKW – Ruchu Kontroli Władzy byłoby patrzenie tej władzy na ręce i rozliczanie ze złożonych obietnic. Konkretnie do podstawowych zadań należałoby: – monitorowanie działalności, powiązań, decyzji, zarówno dobrych jak i złych posłów, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów z danego terenu, – ujawnianie faktów i procederów korupcyjnych, ustawionych … Czytaj dalej

W Szczecinie ukonstytuował się oddział RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

W Szczecinie powstał oddział Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim podpisało deklaracje członkowskie Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i wystąpiło do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie oddziału w Szczecinie. Grzegorz Czarnecki, … Czytaj dalej

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU RKW W LEGIONOWIE

W dniu 3.07 br. (piątek) o godz.19.00 w Kościele Garnizonowym w Legionowie ul. J. Piłsudskiego 5, odbędzie się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE POWIATOWEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA RKW W LEGIONOWIE. PROGRAM ZEBRANIA: * Rejestracja deklaracji członkowskich * Ustalenie ważności zebrania założycielskiego * Wystąpienie dotychczasowego koordynatora powiatowego RKW * Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i członków komisji skrutacyjnej * Zatwierdzenie porządku … Czytaj dalej