W Bielawie odbyło się spotkanie członkow Stowarzyszenia RKW – Instytut Badania Opinii, przygotowania do wyborow, omówienie szkoleń „Potęga Asertywności”

Wczoraj odbyło się w Bielawie spotkanie Stowarzyszenia RKW Oddział Wałbrzych, w którym uczestniczyliśmy z kolegą Jerzym Filakiem jako przedstawiciele Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

W pierwszej części omawiana była sprawa uruchomienia naszego ogólnopolskiego projektu badawczego – instytucji badania opinii publicznej opartej na wolontariacie Stowarzyszenia RKW.
Taka inicjatywa pozwoli Stowarzyszeniu uzyskać podmiotowość w relacjach zewnętrznych – z mediami, innymi organizacjami społecznymi czy partiami politycznymi a może nawet i urzędami ponieważ dysponować będziemy dobrem pożądam przez wszystkich: niezależnymi i uczciwymi badaniami opinii publicznej realizowanymi wedle naukowych kryteriów.

Jeden z zaproszonych kolegów który pracuje w tej branży przygotował podstawy tego projektu i jako Grupa Inicjatywna rozpoczęliśmy pierwsze prace przy nim; ustalona została pierwsza grupa respondentów do której musimy dotrzeć z opracowanymi ankietami i zdobyć odpowiedzi na pytania w nich zawarte.

Poza głównym celem – pozyskaniem wartościowych danych – będzie to znakomita okazja do utrwalania relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz nadania sensu jego funkcjonowania w okresach mniejszej aktywności – np między wyborami…
Będę Was informował o tej sprawie i nawet – prosił o wzięcie udziału w tych pracach.

W drugiej części omówiliśmy sprawę wyborów statutowych władz Oddziału Wojewódzkiego w kontekście statutu Stowarzyszenia RKW.

A w trzeciej części – omówiliśmy założenia naszego autorstwa projektu Potęga Asertywności, który koordynujemy z Markiem Jastrzębskim, a którego ważnym elementem jest powstający Katalog Naruszeń Prawa Wyborczego – czyli dokonany wspólnie przez wszystkich nas – spis wszelkich oszustw, matactw i przestępstw dokonywanych przez nomenklaturowych członków komisji (najczęściej PSL+PO) a zauważonych w trakcie prac komisji.
I tu do Was wszystkich prośba; spiszcie wszystkie takie przypadki i prześlijcie je do mnie – na ich podstawie będziemy tworzyli drugi katalog: Katalog Ochrony Prawa Wyborczego czyli zestaw adekwatnych zachowań
uniemożliwiających przeprowadzanie takich oszustw w przyszłości.

To bardzo ważna sprawa; usystematyzuje naszą wspólną wiedzę w tym temacie (obecnie jest ona rozproszona) i pozwoli wypracować mechanizmy zabezpieczeń które sami będziecie mogli stosować pracując w komisjach – bo to właśnie dla Was będzie to narzędzie.
Oczekuję pierwszych relacji w nadchodzącym tygodniu a zakończenie ich
zbierania – 15 września.

Na koniec udaliśmy się wszyscy na pięknie położone u zbocza gór Rancho Łyse Pole w Jemnej gdzie po raz kolejny rozprawiliśmy się okrutnie ze smakowitymi kiełbaskami i szaszłykami; zjedliśmy je żywcem!

pozdrawiam,
Mirosław Parejko