Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane

Po wystosowaniu żądania natychmiastowej rejestracji naszego Stowarzyszenia w związku z tym, że Ratusz w ustawowym terminie nie zgłosił żadnych uwag do statutu, 7 grudnia STOWARZYSZENIE RKW – RUCH KONTROLI WYBORÓW – RUCH KONTROLI WŁADZY zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000589796. Jednocześnie nadano nam REGON: 363169500, NIP: 5272752610

Potwierdzenie rejestracji można pobrać w internecie pod adresem https://ems.ms.gov.pl  Poniżej załączamy wypis z KRS.

A na marginesie, nie szkoda było czasu na te histerie i setki telefonów do mnie w sprawie KRS?