Przyszłość RKW – PUBLIKACJE Radia WNET

Po wyborach parlamentarnych i anulowaniu sfałszowanych wyborów samorządowych zadaniem RKW – Ruchu Kontroli Władzy byłoby patrzenie tej władzy na ręce i rozliczanie ze złożonych obietnic. Konkretnie do podstawowych zadań należałoby:

– monitorowanie działalności, powiązań, decyzji, zarówno dobrych jak i złych posłów, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów z danego terenu,
– ujawnianie faktów i procederów korupcyjnych, ustawionych przetargów, złodziejstw, nepotyzmu przede wszystkim w powiatach,
– monitorowaniem działalności prokuratur i sądów, całego systemu bezprawia w Polsce. Ujawnianie postępowania prokuratorów i sędziów. Tam gdzie to jest możliwe, zakładanie biur interwencji, które będą działały na rzecz obywateli pokrzywdzonych przez władze wykonawczą i sądowniczą.
Rzecz jasna kwestie fałszerstw wyborczych nadal pozostałyby jednym z tematów naszych zainteresowań. Przy czym chodzi o wybory nie tylko samorządowe czy parlamentarne.
 Instrumentem byłyby portale regionalne, połączone tylko wspólnym logo ogólnym, natomiast zbudowane według potrzeb lokalnych. Największy nacisk na informacje z powiatów. Działałyby pod opieką którą SDP zapewnia dla dziennikarzy obywatelskich.

Media RKW spełniałyby trzy funkcje:
– walczyłyby z lokalnymi mafiami i układami, a więc stwarzały w kraju atmosferę zmian, bez której żadne reformy odgórne nie powiodą się,
– tworzyłyby więzi poziome, poczucie tożsamości, ułatwiałyby identyfikację, bo to jest nasze nie warszawskie czy centralne,
– mobilizowałyby ludzi do RKW, dawały poczucie siły i zwycięstwa, np. po udanej akcji odwołania wójta czy burmistrza.

W skali ogólnokrajowej Ruch Kontroli Władzy powinien działać na rzecz:

1. Przyjęcia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którego głównym zadaniem jest gwarantowanie bezpieczeństwa dla systemu kleptokracji w Polsce. Każda ustawa, która jej zagraża będzie przez obecny Trybunał Konstytucyjny uznawan za niezgodna z Konstytucją.

2. Reforma sądownictwa, które w obecnym systemie służy do gwarantowania bezpieczeństwa beneficjentów

3. Reforma porządku medialnego w Polsce, która zagwarantuje pluralizm i demonopolizację mediów.

4. Reforma systemu podatkowego, który dotychczas służy wyłącznie do ograbiania obywateli i niszczenia inicjatywy gospodarczej.

By spełnić te zadania lub ich część Ruch Kontroli Władzy musiałby przypominać pod względem swej struktury i ponadpartyjnego charakteru pierwszą „Solidarność”. Oznacza to także autonomię poszczególnych organizacji terytorialnych, działalność oddolną i skupienie gros wysiłku właśnie na Polsce powiatowej.
 Walka z lokalnymi mafiami i układami podkopałaby cały gmach kleptokracji w III RP, a przez to doprowadziłaby do odsunięcia od prawdziwej władzy środowiska, które traktują nasz kraj jak teren podbity w wyniku wojny i myślą tylko jak go okradać. Są one naturalnym narzędziem wpływu w Polsce sił obcych, dążących do uzależnienia nas od swoich interesów. Tak więc pozbawienie władzy zorganizowanych grup przestępczych umożliwiłoby uzyskanie przez Polskę suwerenności, a ta dopiero jest warunkiem obrony naszych interesów przez rząd. 
Jerzy Targalski

http://www.radiownet.pl/publikacje/ruch-kontroli-wyborow-ruch-kontroli-wladzy-rkw#/publikacje/ruch-kontroli-wyborow-ruch-kontroli-wladzy-rkw