Obowiązek wydania poświadczonej kopii protokołu z wyborów! Pismo z PKW

We wrześniu zwróciłem się do PKW z pytaniem o oczywistą oczywistość, czyli o możliwość otrzymania przez zainteresowanych mężów zaufania i członków OKW kopii protokołu głosowania.
Otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam w załączniku. Myślę, że należałoby uzbroić naszych COKW w taką broń w formie papierowej. W środę w Łodzi będziemy obstawiać szkolenia urzędowe w celu zbierania petycji dotyczącej organizowania tych szkoleń w godzinach popołudniowych, więc część możemy przy okazji rozdać.