Miesięcznik PSF nr 142(177) Czerwiec 2020

M i e s i ę c z n i k n r 1 4 2 ( 1 7 7 ) C z e r w i e c 2 0 2 0

W numerze m. in. :

Wyborczy taniec

Wielka polityka w piaskownicy

Koronawirus czyli pytania bez odpowiedzi

Co Kaczyński ma na rękach?

Uśmiechnij się…

Księżniczka

Cuchnące jadło podgrzewane koronawirusem

Klimatyzacja największym przyjacielem wirusa ?

Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Pandemia ? Owszem, ale groźniejsza niż Covid-19, bo niszczyrozum, sumienie i instynkt samozachowawczy

Błogosławiony Prymas Tysiąclecia Od kilku miesięcy trwa prezydencka kampania wyborcza. Daleko jej do

Dodaj komentarz