Co to jest koperta życia i co ma wspólnego z lodówką?

Nowosolski program zdrowotny wspierający lokalnych seniorów.              

Osoby przewlekłe chore i samotne otrzymają w ramach wdrażanego w Nowej Soli  programu zdrowotnego tzw. koperty życia, w których znajdą się najważniejsze informacje potrzebne do udzielenia im natychmiastowej pomocy. Mała koperta z nadrukiem numerów alarmowych sugerująca możliwość zapoznania się m.in. z historią leczenia będzie umieszczana na lodówce, a we wnętrzu urządzenia ratownicy znajdą formularz z przydatnymi informacjami.       

         
Stosowany wcześniej już w innych miastach zapis informacji dla lekarzy o stanie schorowanych lokalnych seniorów uzyskał pozytywną ocenę nie tylko zarządu powiatu, ale również Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a co najważniejsze przedstawicieli samych zainteresowanych, Powiatowej Rady Seniorów.               

Jak zapewniła Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu nowosolskiego rocznie zostanie wydanych w powiecie 1300 tych mogących uratować życie seniorów kopert, w których informacje będą na bieżąco aktualizowane: 

             
– W kopercie jest karta informacyjna, która określa dane właściciela, kontakt do dwóch osób, z którymi skontaktuje się w razie przyjazdu ratownik oraz informacje o historii leczenia. Będzie to zestawienie chorób, wykaz przebytych operacji, alergie i inne informacje dotyczące dotychczasowego leczenia.            

Program zdrowotny, którego koszt ma wynosić 40 tys. zł będzie w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W jego ramach oprócz akcji koperta życia zostaną również zorganizowane warsztaty dla seniorów prowadzone przez ratowników medycznych, w których będzie można m.in. zapoznać się z technikami pomocy przedmedycznej.   

            
Opracowanie BC 

Dodaj komentarz