Wyrok suwalskiego sądu – 100 zł grzywny za odmowę obsłużenia klientki w sklepie

Sąd Rejonowy w Suwałkach nakazał ekspedientce zapłacić 100 zł grzywny za to, że odmówiła sprzedaży towaru klientce, która nie miała na sobie maseczki. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Zdarzenie miało miejsce w połowie lipca br. w jednym z suwalskich sklepów. Jedna z pracownic sklepu zwróciła uwagę klientce, że nie ma na sobie maseczki i poprosiła, żeby ją założyła. Ta nie zastosowała się do prośby i podeszła do kasy. Nie została obsłużona i zgłosiła sprawę na policję.

Po rozpoznaniu sprawy policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie ekspedientki.

Ekspedientka złożyła sprzeciw do wyroku. 16 września rozpatrzy go sąd drugiej instancji.

Przypomnijmy, że artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń stanowi:

Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Es.

Dodaj komentarz