„Zawsze gotowi, zawsze blisko”- przysięga podlaskich Terytorialsów

O ponad 80 nowych żołnierzy, z niemal wszystkich powiatów województwa podlaskiego powiększyła się 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej (1PBOT) im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Zostali oni zaprzysiężeni podczas piątkowej (17. lipca) uroczystości.

To druga w tym roku przysięga Terytorialsów w Podlaskiem. Ze względu na obowiązujące przepisy uroczystość miała inny niż zwykle charakter – odbyła się bez udziału rodzin żołnierzy.

Zaprzysiężenie jest ostatnim etapem szkolenia podstawowego, które rozpoczęło się 2 lipca br. Tym razem zakończyło je 80 osób o średniej wieku 25 lat. 17 proc. z nich to kobiety.

Wśród nowo zaprzysiężonych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) znaleźli się m.in. doktorant nauk z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, student medycyny i trener boksu.

W uroczystości wzięli udział m.in. podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa i władz państwowych i samorządowych.

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. 

System obrony terytorialnej w Polsce w obecnej formie rozpoczął się pod koniec 2015 r. W grudniu 2019 r. w służbie WOT było 24 tys. żołnierzy.

W Podlaskiem formacja liczy ok. 2 tys. żołnierzy. 

Dodaj komentarz