I LO w Suwałkach objęte patronatem naukowym WAT

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Porozumienie określające obszary wspólnych działań podpisały dzisiaj prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska i dyrektor Liceum Dorota Jabłońska.

Podczas spotkania, które poprzedziło podpisanie porozumienia prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska podkreśliła, iż WAT jest uczelnią techniczną, która  spełnia wymogi uniwersytetu. Kształcenie w Akademii obejmuje bowiem trzy dziedziny nauki: inżynieryjno-techniczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze. Zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki płk dr inż. Mariusz Chmielewski zaprezentował działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą WAT. „Uczelnia dysponuje doskonałym zapleczem naukowym i laboratoryjnym, kształci zarówno studentów wojskowych, jak i cywilnych. Prowadząc badania naukowe na najwyższym poziomie stanowi zaplecze dydaktyczne, eksperckie i naukowo-badawcze Ministra Obrony Narodowej” – mówił płk Chmielewski. Podkreślił przy tym, że szczególnym zainteresowaniem instytucji podległych MON cieszą się absolwenci zajmujący się cyberbezpieczeństwem. „WAT jest uczelnią prestiżową, współpracującą z uczelniami z kraju i z zagranicy. Wysoki poziom kształcenia zapewnia też Szkoła Doktorska utworzona w WAT. O absolwentów naszej Akademii zabiegają przyszli pracodawcy” – zapewniał płk Chmielewski.

Z kolei dyrektor Jabłońska zaznaczyła, że I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zapewnia wszechstronną edukację, prowadzoną za pomocą nowoczesnych metod i form kształcenia. O wysokim poziomie kształcenia, które oferuje Liceum świadczy to, iż zostało ono nagrodzone przez władze miejskie za najwyższe wyniki osiągnięte przez uczniów na egzaminie maturalnym w 2019 roku. Szkoła może się poszczycić osiągnięciami swoich uczniów: w roku ubiegłym jeden z nich zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej zorganizowanym przez Uniwersytet Warszawski. „Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przedmioty ścisłe jak matematyka, fizyka i informatyka oraz nauka języków obcych. Uczniowie Liceum mogą przystępować do matury międzynarodowej, w planach jest wprowadzenie nowego przedmiotu jakim jest cyberbezpieczeństwo. Myślę, że jeżeli dojdzie to utworzenia tej klasy, to będzie to dobra płaszczyzna do współpracy naukowej” – stwierdziła dyrektor Jabłońska. Zapewniła, że liceum posiada doskonałe wyposażenie techniczne, jak np. ekrany interaktywne czy nowoczesne laboratoria. Ze strony Liceum w spotkaniu uczestniczył także Jan Żukowski, nauczyciel matematyki.

Wzajemna współpraca WAT i suwalskiego Liceum oznacza: prowadzenie zajęć pokazowych w Liceum przez nauczycieli akademickich WAT, współudział naszej uczelni w doborze treści programowych zajęć szkoły, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym, a także rozpowszechnianie wśród uczniów oferty studiów WAT czy zapraszanie studentów naszej Akademii do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych przez Liceum.

Wizytę przedstawicieli suwalskiego Liceum w Wojskowej Akademii Technicznej zakończyło zwiedzanie wybranych laboratoriów Wydziału Cybernetyki.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

Dodaj komentarz