Wielkie Jeziora Mazurskie – trwają społeczne konsultacje

Zakończyły się prace nad aktualizacją Strategii dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt powstał w wyniku współpracy samorządów lokalnych skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele: miasta Giżycko, gminy Giżycko, gminy Kruklanki, gminy Mikołajki, gminy Miłki, miasta Mrągowo, gminy Mrągowo, gminy Orzysz, gminy Piecki, gminy Pisz, gminy Pozezdrze, gminy Ruciane-Nida, gminy Ryn, gminy Sorkwity i gminy Węgorzewo.

Dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” powstał w celu ułatwienia wspólnych, ponadlokalnych działań rozwojowych wychodzących poza granicę jednej gminy. Opisuje kluczowe kierunki rozwoju w takich obszarach jak: środowisko przyrodnicze, edukacja i partycypacja społeczna, spójność komunikacyjna oraz konkurencyjna gospodarka.

W konsultacjach społecznych związanych z dokumentem mogą wziąć udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Konsultacje potrwają do 30 października 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oprac. Es.

Dodaj komentarz