Szczekociny: Jednostki OSP otrzymają sprzęt do łączności radiowej

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, dzięki znakomitej współpracy, pozyskał nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach radiotelefony i ładowarki. Sprzęt posłuży strażakom ochotnikom z jednostek OSP z terenu Gminy Szczekociny do komunikowania się głównie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. To kolejny etap wyposażenia jednostek w sprzęt niezbędny do niesienia pomocy ludziom i usuwania skutków zagrożeń. Sprzęt będzie wykorzystywany również do koordynacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz prac gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego.

Jesteśmy wdzięczni naszym strażakom ochotnikom, którzy poświęcają swój wolny czas, narażając swoje zdrowie i życie, uczestnicząc w wielu akacjach ratowniczych. Dziękujmy za poniesiony trud i codzienne poświęcenie, które prowadzi do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

  • fot: www.szczekociny.pl
  • źródło: www.szczekociny.pl

Dodaj komentarz