Społeczna inicjatywa uchwałodawcza w Słupsku w ochronie wartości rodziny i małżeństwa

W Słupsku jak donosi portal gp24.pl trwa zbiórka podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą dotyczącą przyjęcia przez miasto Samorządowej Karty Praw Rodzin.           

I nie chodzi tu wcale, jak widzi tę sprawę prorodzinnych uchwał Komisja Europejska, o ustanowienie strefy wolnej od LGBT, ale o zwiększenie wsparcia lokalnego samorządu na rzecz ochrony rodziny. Jak zdecydowanie zaznaczyła słupska radna z PiS, pełnomocnik zawiązanego przez mieszkańców Komitetu Samorządowej Karty Praw Rodzin, aby rozwiać wszelkie mogące się nasunąć w związku z tą społeczną inicjatywą wątpliwości:            ,,Karta nie jest w swej wymowie przeciwko komukolwiek i czemukolwiek”.            

Chodzi o wzmocnienie dotychczasowych działań samorządu, zarówno społecznych jak i finansowych w kwestii ochrony praw rodziców i dzieci, zwiększenie możliwości decydowania rad rodziców w szkołach i przedszkolach o prowadzeniu zajęć przez organizacje pozarządowe, w szczególności dotyczy to wychowania seksualnego oraz łatwego dostępu rodziców do pełnej informacji na ten temat w sieci poprzez oficjalne strony placówek dydaktycznych lub biuletyn informacji publicznej miasta.                

Drugą ważną kwestią jak czytamy w portalu gp24.pl jest propagowanie podstawowych wartości jakimi są rodzina i małżeństwo i w związku z tym całkowite odstąpienie od finansowania wszelkich akcji i projektów, które są wycelowane w ich podważanie. Według inicjatorów uchwały zapisy Karty Praw Rodzin mają uwzględniać konstytucyjne prawa rodzin i ich sytuację oraz poprawić jawność i przejrzystość działań jednostek samorządowych.              

Projekt uchwały przyjęcia Karty Praw Rodzin, której zapisy zostały stworzone przez prawników Instytutu Ordo Iuris trafił już do przewodniczącej rady miasta Słupska. Aby radni mogli pochylić się nad nią członkowie komitetu muszą zebrać przynajmniej 300 podpisów na listach poparcia. Akcja potrwa miesiąc.              

Opracowanie BC 
Źródło:        https://gp24.pl/rodziny-ze-slupska-z-karta-praw-jest-pomysl-zbiorka-podpisow-trwa/ar/c1-15182346

Obraz kalhh z Pixabay

Dodaj komentarz