Upamiętnienie Bitwy Niemeńskiej 1920 roku w województwie podlaskim

Kolejne tablice upamiętniające miejsca Bitwy Niemeńskiej 1920 roku trafiły do podlaskich samorządów.

We wtorek 29 grudnia marszałek Artur Kosicki wręczył je przedstawicielom gmin Giby i Krasnopol oraz powiatów: sejneńskiego i suwalskiego.

Akcja upamiętniania miejsc związanych z Bitwą Niemeńską 1920 roku została zainicjowana przez Samorząd Województwa Podlaskiego w związku z 100. rocznicą zwycięstwa nad bolszewikami. Na początku grudnia br. tablice odebrało dziesięciu samorządowców z terenów, na których toczyły się walki i działania podczas Bitwy nad Niemnem 1920 roku. Można o tym przeczytać o tym tutaj.

Łącznie, tablice zostaną umieszczone w czternastu miejscach na terenie całego województwa, miejscach dostępnych ogółowi społeczności, tak aby informowały i przypominały o historii Bitwy Niemeńskiej.
Na każdej z nich jest napis:  

„Miejsce pamięci Bitwy Niemeńskiej 1920 roku – dla upamiętnienia wszystkich, którzy złożyli daninę krwi i życia, w obronie niepodległości i suwerenności naszej ojczyzny, w stulecie chwalebnego zwycięstwa nad bolszewikami, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki”

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz