Ubiegły rok był udany dla ząbkowickich inwestycji

Chociaż rok 2020 był to bardzo trudny rok, w Gminie Ząbkowice Śląskie zrealizowano wiele projektów inwestycyjnych.

W 2020 roku, obok zakończenia największej inwestycji, czyli budowy Krytego Basenu, zakończono m.in. przebudowę ul. Daszyńskiego – bardzo ważną komunikacyjnie ulicę na Osiedlu Pallotyńskim. ,

Przebudowane zostały dwa kolejne podwórka w mieście – przy ulicach: Ciasnej i Szkolnej (pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Dolnośląską). Jest to kolejny krok w kierunku poprawy nie tylko wizerunku miasta, ale przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców.

Zakończono także rewitalizację dwóch parków – przy stadionie (I etap) oraz za wiaduktem kolejowym (część z oczkiem wodnym). Uporządkowany został drzewostan tak, aby nikomu nie groziło niebezpieczeństwo, pojawiły się nowe nasadzenia, siłownie zewnętrzne, wiaty.

Po zrewitalizowanym w ubiegłych latach Parku Miejskim im. Sybiraków parki te stały się kolejną częścią Zielonych Płuc Ząbkowic.

W pierwszej połowie tego roku zakończono także inną, bardzo ważną inwestycję dla rozwoju gminy – przebudowę budynku przy ul. Krzywej po dawnych księgach wieczystych na Żłobek Publiczny. Dzięki temu zadaniu zwiększono ilość miejsc żłobkowych do 101.

W zakresie oświaty wybudowano też boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Piastowskiej oraz przebudowano instalację przeciwpożarową w Szkole Podstawowej nr 1.

Na terenie miasta w tym roku przeprowadzone zostały także remonty kamienic przy ul. Reymonta 5 i ul. Konopnickiej 13. Bardzo ważne, choć nie widoczne były również prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Ziębickiej, co poprawia działanie kanalizacji w tym rejonie i chroni sąsiadujące posesje od zalewania wodami opadowymi.

Nie zapomniano także o terenach wiejskich – w tym roku m.in. wyasfaltowana zostały drogi wewnętrzne w Stolcu, Zwróconej oraz w Kluczowej, wykonany został także chodnik przy blokach w Szklarach Hucie.

Dzięki wzięciu przez gminę na siebie 50% wartości inwestycji, Powiat Ząbkowicki wykonał chodnik przy drodze powiatowej w Braszowicach (na odcinku od świetlicy wiejskiej do DK nr 8) oraz nową nawierzchnię na drodze powiatowej w Zwróconej. Zakończyliśmy także inną, ważną i potrzebną inwestycję – remont świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz