Toruń. Z wózkiem w komunikacji miejskiej

Wózki inwalidzkie, także te z napędem elektrycznym, oraz wózki dziecięce to urządzenia transportu osobistego, które mają pierwszeństwo w komunikacji miejskiej – tak zdecydowali radni podczas 24. Sesji Rady Miasta Torunia w dniu 19 listopada. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą pierwszeństwo w autobusach i tramwajach mają osoby niepełnosprawne na wózkach oraz osoby z dziećmi w wózkach. Jeżeli takie osoby nie jadą w danym pojeździe, wówczas mogą z niego skorzystać rowerzyści wraz ze swoimi rowerami lub osoby z hulajnogami.

W autobusach i tramwajach w Toruniu, zgodnie z przyjętą uchwałą, dopuszczone zostało przewożenie rowerów i urządzeń transportu osobistego pod warunkiem:

1) umieszczenia ich na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych;
2) korzystania z przewozu w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu;
3) przewozu w pojeździe w tym samym czasie nie więcej niż 2 rowerów lub 2 urządzeń transportu osobistego albo 1 roweru i 1 urządzenia transportu osobistego;
4) złożenia, jeśli konstrukcja to umożliwia – z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
5) przestrzegania ustalonych poniżej zasad zajmowania miejsca wydzielonego w pojeździe:

  • przed osobą z rowerem pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
  • w razie potrzeby zajęcia miejsca przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym, pasażer przewożący rower lub inne urządzenie transportu osobistego ma obowiązek ustąpienia tego miejsca i opuszczenia pojazdu – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd.

Dozwolony został także przewóz wózków inwalidzkich – z napędem i bez napędu elektrycznego – pod warunkiem, że:

1) wózek posiada wymiary nie większe niż: długość całkowita 1200 mm, szerokość całkowita 700 mm, wysokość całkowita 1090 mm;
2) zostanie umieszczony w pojeździe na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych i prawidłowo zabezpieczony pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu;
3) wózek musi mieć możliwość obrócenia się wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi.

>>Przejdź do prezentacji z wykazem wózków inwalidzkich, które są dozwolone i niedozwolone do przewozu komunikacją miejską.

Zabroniony jednak jest przewóz rowerów elektrycznych oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego, napędzanych za pomocą silnika elektrycznego. Wyjątkiem są wspomniane wyżej wózki inwalidzkie elektryczne.

Przepisy ograniczające przewóz rowerów, a także wykluczające pojazdy transportu osobistego z napędem elektrycznym, mają służyć bezpieczeństwu pasażerów, jak i zapewnić możliwość podróży osobom niepełnosprawnym oraz osobom z małymi dziećmi.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/z-wozkiem-w-komunikacji-miejskiej

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz