Toruń. Przesunięcie terminu płatności podatku

21 stycznia 2021 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Będzie to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy utracili przychody na skutek epidemii koronawirusa.

Kompetencje samorządu w tym zakresie są ściśle regulowane ustawami. Na część tych kompetencji musieliśmy poczekać – mówi Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. – Na szczęście pojawiła się ustawowa możliwość, dzięki której możemy zaproponować Radzie Miasta kolejny system ulg w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wyraźnie muszę podkreślić, mowa tu tylko o podatku od nieruchomości – ustawodawca nie dał nam żadnych kompetencji w zakresie ulg w podatku od środków transportowych.

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości dotyczyć będzie rat płatnych w: marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedsiębiorca będzie mógł uiścić podatek za wymienione miesiące do 31 października 2021 r.

– Ustawodawca określił, że pomoc otrzymać można w pierwszym półroczu 2021. Inne przepisy dot. terminów składania deklaracji powodują, że pierwszym miesiącem, w którym pomoc może być udzielona, jest marzecwyjaśnia Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

O przesunięcie terminu płatności ubiegać się będzie mógł każdy przedsiębiorca, który odnotował 15% spadek przychodów z powodu COVID-19 w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorców, których działalność określa się w aktach wyższego rzędu jako najbardziej dotkniętą negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19, przygotowana została uchwała dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przejdź do informacji o zwolnieniu z podatku od nieruchomości. 

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/przesuniecie-terminu-platnosci-podatku-0

Get involved!

Comments

No comments yet