Stypendia Miasta Poznania przyznane

Już po raz 13. przyznano stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach. W tym roku akademickim ze stypendium skorzysta 26 osób. Tym samym grono stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do ponad 350 osób.

Zdjęcie przedstawia platformę do komunikacji online. W kilkunastu oknach widać twarze uczestników uroczystości przyznania stypendiów. - grafika artykułu
W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online.

W tym roku z uwagi na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wręczenie stypendiów odbyło się online. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, Rady Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania oraz tegoroczni stypendyści. 

– Spotykamy się w szczególnych, trudnych dla wszystkich okolicznościach. Sytuacja związana z pandemią jest wyzwaniem nie tylko dla miasta, ale także całego środowiska akademickiego. Jestem jednak przekonany, że również w nowych warunkach będziemy podejmować wspólne działania, wzmacniające wizerunek Poznania jako miasta przyjaznego młodym. Cieszymy się, że wybraliście stolicę Wielkopolski, aby realizować tu swoje pasje oraz ambicje naukowe i zawodowe – mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Studentów i studentki powitał również prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która opiniowała wnioski stypendialne.

– Jesteście bardzo ważną grupą naszej społeczności, osobami o niezwykłych zdolnościach i potencjale. To wy będziecie decydować o naszej przyszłości.  W tym trudnym momencie historii, w którym się teraz znajdujemy, bardzo liczymy na waszą mądrość i zaangażowanie – powiedział prof. Legocki.

Gratulacje stypendystom i stypendystkom złożyła także prof. Hanna Kocka-Krenz, członkini Rady, która przedstawiła prezentację „Początki Poznania”.  

W roku akademickim 2020/2021 Miasto oferuje stypendia w wysokości 1250 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca.

W tym roku poprzez program stypendialny Poznań przyciągnął studentów pochodzących z 10 województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 

W tym roku największym zainteresowaniem wśród stypendystów cieszy się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, na którym naukę podjęło 13 studentów i studentek. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wybrało 6 nagrodzonych. Na studia na Politechnice Poznańskiej zdecydowało się również 6 osób, a na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 osoba.

Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: Olimpiada Biologiczna (8 osób) i Olimpiada Chemiczna (6 osób).  

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

źródło: komunikat UM Poznania; https://www.poznan.pl/mim/info/news/stypendia-miasta-poznania-przyznane,154795.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz