Rozpoczyna się przebudowa drogi Wizna-Jedwabne

Możemy zakończyć czas marzeń i zabierać się do pracy – powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, który wraz z samorządowcami powiatu łomżyńskiego oraz Wizny i Jedwabnego wziął w piątek 27 listopada udział w rozpoczęciu remontu drogi Wizna-Jedwabne.

– To pierwszy w województwie i unikalny w skali kraju projekt, w który zaangażowanych jest aż pięć podmiotów: samorządy Wizny i Jedwabnego, powiatu łomżyńskiego i województwa podlaskiego oraz budżet państwa za sprawą Funduszu Dróg Samorządowych – podkreślał wicemarszałek Marek Olbryś.

Jego zdaniem, przekazanie placu budowy wykonawcy, którym jest firma Trakt z Wysokiego Mazowieckiego, stało się pięknym finałem dochodzenia do kluczowych decyzji. Zaczęło się od spotkań z mieszkańcami, którzy domagali się odbudowy zdegradowanej przez minione 30 lat drogi.

– Łomżyńskie starostwo powiatowe stopniowo dałoby sobie radę, ale prawdopodobnie kosztem wielu innych inwestycji – tłumaczył Marek Olbryś.

Potwierdził to starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

– Mamy w powiecie około 530 kilometrów dróg, ale ta należy do najważniejszych, a przy tym jest chyba w najgorszym stanie technicznym. Chciałbym przy tym mocno podkreślić, że ma zdecydowanie charakter ponadlokalny i tak naprawdę spełnia kryteria drogi wojewódzkiej. Zwłaszcza, gdy dołączy się w drugim etapie – tak planujemy – powiat kolneński i tamtejsze gminy, bo będzie to najkrótsze połączenie z powiatowego Kolna do wojewódzkiego Białegostoku. A zatem – jak mawia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk – kończymy dzisiaj na tej drodze rządy polityków, a zaczynamy inżynierów

– powiedział Lech Marek Szabłowski.

Dla burmistrza Adama Niebrzydowskiego z Jedwabnego i wójta Mariusza Soliwody z Wizny to inwestycje o strategicznym znaczeniu dla dostępności komunikacyjnej do kluczowych krajowych dróg 64 i przyszłej S61, ale także dla rozwoju tych rolniczych gmin i poprawy jakości życia mieszkańców.

Wszyscy uczestnicy spotkania w Wiźnie podkreślali, że decydującym impulsem okazało się powstanie rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W całej Polsce korzystają z niego powiaty i gminy. W województwie podlaskim pojawił się pionierski pomysł dołączenia jeszcze samorządu regionu.

O roli marszałka Artura Kosickiego i wicemarszałka Marka Olbrysia z wdzięcznością mówili starosta Lech Marek Szabłowski, burmistrz Adam Niebrzydowski i wójt Mariusz Soliwoda, a radny Piotr Modzelewski, jako reprezentant Sejmiku, otrzymał podziękowania za ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia kwotą 2,5 mln zł ze środków województwa.

Wartość ogólna zadania to niespełna 13 mln zł. Około 50 procent pochodzić będzie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jedwabne i Wizna wykładają po 15% kosztów (ok. 1,9 mln każda z gmin).

Powiat łomżyński w mniejszym zakresie włącza się finansowo, ale bierze na siebie obowiązki inwestora i organizatora całego przedsięwzięcia. Na przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze (będzie miała 6 – 8 metrów szerokości, nową nawierzchnię, pobocza, chodniki w miejscowościach i wszystkie niezbędne obiekty inżynieryjne) uczestnicy spotkania umówili się na 2022 rok.

– Mam nadzieję na „pączkowanie” tego sposobu realizacji inwestycji drogowych w całym województwie. To zadanie to symbol, że dobrej jakości drogi należą się nie tylko dużym ośrodkom miejskim, ale także terenom rolniczym

– podsumował wicemarszałek Marek Olbryś.

Tekst: Maciej Gryguc

Oprac. Es.

  • Źródło: UMWP
  • Foto: Maciej Gryguc
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz