Poznań. Trwa akcja odbierania liści

Przypominamy o prowadzonej przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu akcji. Ma ona na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Worki od ZDM do zbierania liści - grafika artykułu
Trwa akcja odbierania liści fot. ZDM

Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta.

Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, wzorem lat ubiegłych, do końca roku kalendarzowego prowadzi akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Mieszkańcy nie zostają obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków do gromadzenia liści worków oznaczonych napisem „ZDM – worki zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków).

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej. Uruchomiony jest specjalny numer zgłoszeniowy: tel. 61 64 77 274 (pn-pt, godz. 7:00 – 15:00), e-mail: liscie@zdm.poznan.pl.

Worki, w ilości adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, są dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej liczby worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki są dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście.

Odbiór pełnych worków

Zapełnione worki powinny być pozostawione w miejscu skąd liście były zbierane, na terenie  ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji. Nie wyznaczamy miejsc odbioru worków, gdyż składowanie zbyt dużej liczby worków w jednym miejscu może prowadzić do podrzucania odpadów komunalnych i tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Prosimy również o nie wystawianie worków w pasy zieleni pomiędzy jezdniami.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta. Harmonogram wywozu zostaje opublikowany na stronie internetowej ZDM, po zawarciu umów z Wykonawcami.

Worki odbierane będą w terminie zgodnym z harmonogramem.

Firmy pracujące na nasze zlecenie będą odbierać wyłącznie worki z liśćmi zebranymi z pasa drogowego, który znajduje się w administracji ZDM. Prosimy, aby nie trafiały do worków inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości np. z ogrodu. Odpady takie nie będą przez nas odbierane.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/trwa-akcja-odbierania-lisci,155790.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz