Poznań.Odmień swoje podwórko: wiele miejsc wypiękniało

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji akcji „Odmień swoje podwórko”. W efekcie współpracy mieszkańców i przedstawicieli miasta powstało wiele pięknych, zielonych zakątków, a lokalne wspólnoty zyskały miejsca rekreacji i wypoczynku.

Po lewej stronie znajduje się zdjęcie podwórka przed zmianami - pusty teren, widać na nim jedynie zaparkowany samochód. Na drugim zdjęciu znajduje się uporządkowana zieleń. - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko: wiele miejsc wypiękniało

Akcja „Odmień swoje podwórko” jest realizowana już od 11 lat (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania). Celem tej inicjatywy jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni. Dzięki ożywieniu i zazielenieniu zaniedbanych terenów lokalna społeczność zyskuje miejsca, w którym może odpocząć wśród zieleni czy spotkać się z sąsiadami. Akcja składa się z dwóch etapów: projektowego (przygotowanie koncepcji zagospodarowania, konsultacje z ekspertami) i terenowego (realizacja wypracowanych koncepcji).

Mieszkańcy uczestniczą zarówno w projektowaniu i pracach porządkowych, jak i samych nasadzeniach oraz montażu elementów małej architektury. Wspólna praca przy upiększaniu przestrzeni wpływa na integrację i zacieśnianie więzów w ramach lokalnych społeczności. Działania mieszkańców wspierają profesjonalni projektanci zieleni z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.   

W tym roku akcja organizowana była pod  hasłem „zielone podwórka”. Szczególny nacisk położono na zwiększenie przestrzeni zielonych i powierzchni biologicznie czynnych. W etapie terenowym uczestniczyło 11 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy ulicach: Głównej 42, Kanałowej 13, Karwowskiego 7, Lodowej 16, Łukaszewicza 25-27, Matejki 56, Młyńskiej 8-10, Mottego 3, Prusa 15, Siemiradzkiego 9 oraz al. Marcinkowskiego 24. W tegorocznej edycji aż 8 z 11 podwórek, biorących udział w akcji, znajdowało się na Łazarzu.

Miasto Poznań zapewniło zespołom projektowym m. in.: 49 m3 ziemi do nasadzeń, 410 sztuk roślin (46 różnych gatunków – m.in.: pnączy, bylin, ziół, krzewów owocowych, krzewów iglastych i liściastych oraz krzewów o ozdobnych kwiatach), 27 donic zewnętrznych, 92 szt. różnokolorowych gazonów, 9 zbiorników na deszczówkę wraz z akcesoriami, ławki ogrodowe, 9 budek dla jerzyków, poidełko i karmnik dla ptaków oraz narzędzia i akcesoria niezbędne przy pracach ogrodowych.

Wartością dodaną tegorocznej akcji było wprowadzenie na wielu podwórkach rozwiązań opartych na naturze, mających na celu m.in. zagospodarowanie wód opadowych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych czy utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków.

źródło: komunikat UM Poznań;

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji akcji „Odmień swoje podwórko”. W efekcie współpracy mieszkańców i przedstawicieli miasta powstało wiele pięknych, zielonych zakątków, a lokalne wspólnoty zyskały miejsca rekreacji i wypoczynku.

Po lewej stronie znajduje się zdjęcie podwórka przed zmianami - pusty teren, widać na nim jedynie zaparkowany samochód. Na drugim zdjęciu znajduje się uporządkowana zieleń. - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko: wiele miejsc wypiękniało

Akcja „Odmień swoje podwórko” jest realizowana już od 11 lat (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania). Celem tej inicjatywy jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni. Dzięki ożywieniu i zazielenieniu zaniedbanych terenów lokalna społeczność zyskuje miejsca, w którym może odpocząć wśród zieleni czy spotkać się z sąsiadami. Akcja składa się z dwóch etapów: projektowego (przygotowanie koncepcji zagospodarowania, konsultacje z ekspertami) i terenowego (realizacja wypracowanych koncepcji).

Mieszkańcy uczestniczą zarówno w projektowaniu i pracach porządkowych, jak i samych nasadzeniach oraz montażu elementów małej architektury. Wspólna praca przy upiększaniu przestrzeni wpływa na integrację i zacieśnianie więzów w ramach lokalnych społeczności. Działania mieszkańców wspierają profesjonalni projektanci zieleni z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.   

W tym roku akcja organizowana była pod  hasłem „zielone podwórka”. Szczególny nacisk położono na zwiększenie przestrzeni zielonych i powierzchni biologicznie czynnych. W etapie terenowym uczestniczyło 11 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy ulicach: Głównej 42, Kanałowej 13, Karwowskiego 7, Lodowej 16, Łukaszewicza 25-27, Matejki 56, Młyńskiej 8-10, Mottego 3, Prusa 15, Siemiradzkiego 9 oraz al. Marcinkowskiego 24. W tegorocznej edycji aż 8 z 11 podwórek, biorących udział w akcji, znajdowało się na Łazarzu.

Miasto Poznań zapewniło zespołom projektowym m. in.: 49 m3 ziemi do nasadzeń, 410 sztuk roślin (46 różnych gatunków – m.in.: pnączy, bylin, ziół, krzewów owocowych, krzewów iglastych i liściastych oraz krzewów o ozdobnych kwiatach), 27 donic zewnętrznych, 92 szt. różnokolorowych gazonów, 9 zbiorników na deszczówkę wraz z akcesoriami, ławki ogrodowe, 9 budek dla jerzyków, poidełko i karmnik dla ptaków oraz narzędzia i akcesoria niezbędne przy pracach ogrodowych.

Wartością dodaną tegorocznej akcji było wprowadzenie na wielu podwórkach rozwiązań opartych na naturze, mających na celu m.in. zagospodarowanie wód opadowych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych czy utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków.

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji akcji „Odmień swoje podwórko”. W efekcie współpracy mieszkańców i przedstawicieli miasta powstało wiele pięknych, zielonych zakątków, a lokalne wspólnoty zyskały miejsca rekreacji i wypoczynku.

Po lewej stronie znajduje się zdjęcie podwórka przed zmianami - pusty teren, widać na nim jedynie zaparkowany samochód. Na drugim zdjęciu znajduje się uporządkowana zieleń. - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko: wiele miejsc wypiękniało

Akcja „Odmień swoje podwórko” jest realizowana już od 11 lat (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania). Celem tej inicjatywy jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni. Dzięki ożywieniu i zazielenieniu zaniedbanych terenów lokalna społeczność zyskuje miejsca, w którym może odpocząć wśród zieleni czy spotkać się z sąsiadami. Akcja składa się z dwóch etapów: projektowego (przygotowanie koncepcji zagospodarowania, konsultacje z ekspertami) i terenowego (realizacja wypracowanych koncepcji).

Mieszkańcy uczestniczą zarówno w projektowaniu i pracach porządkowych, jak i samych nasadzeniach oraz montażu elementów małej architektury. Wspólna praca przy upiększaniu przestrzeni wpływa na integrację i zacieśnianie więzów w ramach lokalnych społeczności. Działania mieszkańców wspierają profesjonalni projektanci zieleni z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.   

W tym roku akcja organizowana była pod  hasłem „zielone podwórka”. Szczególny nacisk położono na zwiększenie przestrzeni zielonych i powierzchni biologicznie czynnych. W etapie terenowym uczestniczyło 11 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy ulicach: Głównej 42, Kanałowej 13, Karwowskiego 7, Lodowej 16, Łukaszewicza 25-27, Matejki 56, Młyńskiej 8-10, Mottego 3, Prusa 15, Siemiradzkiego 9 oraz al. Marcinkowskiego 24. W tegorocznej edycji aż 8 z 11 podwórek, biorących udział w akcji, znajdowało się na Łazarzu.

Miasto Poznań zapewniło zespołom projektowym m. in.: 49 m3 ziemi do nasadzeń, 410 sztuk roślin (46 różnych gatunków – m.in.: pnączy, bylin, ziół, krzewów owocowych, krzewów iglastych i liściastych oraz krzewów o ozdobnych kwiatach), 27 donic zewnętrznych, 92 szt. różnokolorowych gazonów, 9 zbiorników na deszczówkę wraz z akcesoriami, ławki ogrodowe, 9 budek dla jerzyków, poidełko i karmnik dla ptaków oraz narzędzia i akcesoria niezbędne przy pracach ogrodowych.Wartością dodaną tegorocznej akcji było wprowadzenie na wielu podwórkach rozwiązań opartych na naturze, mających na celu m.in. zagospodarowanie wód opadowych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych czy utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków.

Zakończyła się realizacja tegorocznej edycji akcji „Odmień swoje podwórko”. W efekcie współpracy mieszkańców i przedstawicieli miasta powstało wiele pięknych, zielonych zakątków, a lokalne wspólnoty zyskały miejsca rekreacji i wypoczynku.

Po lewej stronie znajduje się zdjęcie podwórka przed zmianami - pusty teren, widać na nim jedynie zaparkowany samochód. Na drugim zdjęciu znajduje się uporządkowana zieleń. - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko: wiele miejsc wypiękniało

Akcja „Odmień swoje podwórko” jest realizowana już od 11 lat (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania). Celem tej inicjatywy jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół wspólnej przestrzeni. Dzięki ożywieniu i zazielenieniu zaniedbanych terenów lokalna społeczność zyskuje miejsca, w którym może odpocząć wśród zieleni czy spotkać się z sąsiadami. Akcja składa się z dwóch etapów: projektowego (przygotowanie koncepcji zagospodarowania, konsultacje z ekspertami) i terenowego (realizacja wypracowanych koncepcji).

Mieszkańcy uczestniczą zarówno w projektowaniu i pracach porządkowych, jak i samych nasadzeniach oraz montażu elementów małej architektury. Wspólna praca przy upiększaniu przestrzeni wpływa na integrację i zacieśnianie więzów w ramach lokalnych społeczności. Działania mieszkańców wspierają profesjonalni projektanci zieleni z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.   

W tym roku akcja organizowana była pod  hasłem „zielone podwórka”. Szczególny nacisk położono na zwiększenie przestrzeni zielonych i powierzchni biologicznie czynnych. W etapie terenowym uczestniczyło 11 zespołów projektowych, które reprezentowały podwórka zlokalizowane przy ulicach: Głównej 42, Kanałowej 13, Karwowskiego 7, Lodowej 16, Łukaszewicza 25-27, Matejki 56, Młyńskiej 8-10, Mottego 3, Prusa 15, Siemiradzkiego 9 oraz al. Marcinkowskiego 24. W tegorocznej edycji aż 8 z 11 podwórek, biorących udział w akcji, znajdowało się na Łazarzu.

Miasto Poznań zapewniło zespołom projektowym m. in.: 49 m3 ziemi do nasadzeń, 410 sztuk roślin (46 różnych gatunków – m.in.: pnączy, bylin, ziół, krzewów owocowych, krzewów iglastych i liściastych oraz krzewów o ozdobnych kwiatach), 27 donic zewnętrznych, 92 szt. różnokolorowych gazonów, 9 zbiorników na deszczówkę wraz z akcesoriami, ławki ogrodowe, 9 budek dla jerzyków, poidełko i karmnik dla ptaków oraz narzędzia i akcesoria niezbędne przy pracach ogrodowych.Wartością dodaną tegorocznej akcji było wprowadzenie na wielu podwórkach rozwiązań opartych na naturze, mających na celu m.in. zagospodarowanie wód opadowych, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych czy utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/odmien-swoje-podworko-wiele-miejsc-wypieknialo,155223.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk
Kategorie

Dodaj komentarz