Poznań. Inicjatory 2019 rozdane

Kapituła konkursowa wyłoniła cztery najlepsze inicjatywy, realizowane na rzecz Poznania i lokalnej społeczności. Swoją nagrodę – Inicjatora Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – przyznali także sami poznaniacy. Finał piątej odsłony konkursu można było śledzić w piątek na kanale Miasta na portalu YouTube.

Na zdjęciu wiceprezes nagrodzonej fundacji trzymajaca dwie statuetki. - grafika artykułu
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu za projekt „Senior maluszka tuli zostało Inicjatorem Roku. Towarzystwo zwycieżyło także w kategorii Inicjator Nowatorski.

– W tym roku ze względu na ograniczenia związane z pandemią spotykamy się w trochę innych okolicznościach. Żałuję, że nie możemy osobiście poznać i pogratulować twórcom nagrodzonych inicjatyw. Jestem jednak pewien, że w nieodległej przyszłości zdołamy to nadrobić – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Konkurs powstał, by promować inicjatywy pozarządowe oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców. – Inicjatory na trwałe wpisały się w pejzaż działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście. Od początku, czyli od 2015 roku poznanianki i poznaniacy bardzo licznie włączają się ten konkurs, co bardzo cieszy – dodał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

W tym roku do konkursu zgłoszono 36 projektów. Spośród nich wytypowano zwycięzców w czterech kategoriach. Są to: Inicjator Roku – działania, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród wszystkich zgłoszonych; Inicjator Wspierający – inicjatywy ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska; Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia oraz Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności.

Zwycięzcy w każdej kategorii oprócz tytułu Inicjatora i statuetki otrzymali również nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 25 tys. zł. – Wybór był jak zwykle trudny i wzbudził wiele emocji. Do konkursu zgłosiło się wiele świetnych inicjatyw i naszym zdaniem każda z nich zasługuje na uznanie oraz miano Inicjatora. Niemniej jednak musieliśmy wybrać zwycięzców – mówiła Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przewodnicząca kapituły nagrody.

W kategorii Inicjator Roku zwyciężyło Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu za projekt „Senior maluszka tuli”. To innowacyjne przedsięwzięcie, które powstało, by pomóc zarówno rodzicom, jak i pracownikom szpitala w opiece nad noworodkami. Sposobem na rozwiązanie trudnej sytuacji jest pomoc starszych poznaniaków. Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, spędzają czas z dziećmi, opiekują się nimi i tulą je – oczywiście za zgodą rodziców i personelu szpitalnego.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z projektem „Senior maluszka tuli” wygrało także w kategorii Inicjator Nowatorski.

W kategorii Inicjator Wspierający laureatem została nieformalna grupa wolontariuszy reprezentowana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych SOŁACZ. Nagroda została przyznana za inicjatywę społeczną „Pomoc dla Baraków”. Wolontariusze niosą pomoc w barakach komunalnych przy ul. Dojazd. Przeciwdziałają problemom życia codziennego, samotności, skrajnemu ubóstwu, chorobom i niepełnosprawnościom, wykluczeniu społecznym, problemom prawnym. Działania obejmują formy pomocy akcyjnej oraz długofalowej. W ich ramach pomocą objęto ponad 20 rodzin.

W kategorii Inicjator Aktywizujący zwyciężyło Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury za projekt „Fyrtel Główna”. To przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej przy ulicy Główna w Poznaniu. Tworzą ją członkowie stowarzyszenia we współpracy z mieszkańcami osiedla Główna. W ramach projektu realizowane były inicjatywy oddolne, w tym Biblioteka Sąsiedzka, Pchli Targ, wernisaż, akcja sprzątania rzeki, wspólne szycie maseczek, powołanie Młodzieżowej Rady Osiedla, parada, Dzień Sąsiada, ogród społeczny, Gra Miejska, Archiwum Społeczne, warsztaty, koncerty czy spektakle.

Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa

– Andrzej Białas był prawdziwym społecznikiem, który angażował się całym sercem w swoją pracę. Potrafił zmotywować do działania i rozwiązywania lokalnych problemów, nie wywołując przy tym konfliktów. Poznanianki i poznaniacy zapamiętali go jako człowieka pogodnego, uśmiechniętego, pełnego otwartości na innych. Nadając nagrodzie patronat Andrzeja Białasa chcemy uhonorować jego pracę na rzecz miasta i lokalnych społeczności – zaznaczył prezydent Jacek Jaśkowiak.

Inicjator Mieszkańców jest nadawany niezależnie od nagród w powyższych kategoriach. Zwycięzcę wskazują sami poznaniacy, w otwartym plebiscycie internetowym. Spośród 4 tys. oddanych w tej edycji głosów najwięcej, bo aż 432 otrzymała Fundacja Laboratorium Marzeń za „Akademię Piłkarską Pełnosprytni”. To pierwsza w Wielkopolsce szkółka dedykowana dzieciom z niepełnosprawnościami, w ramach której w bezpłatnych zajęciach uczestnicy 30 dzieci. W treningi zaangażowani są trenerzy, zawodnicy Warty Poznań, uczniowie, studenci, kibice, rodziny. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności stworzono prawdziwą, zgraną drużynę. W zeszłym roku uczestnicy zdobyli swój pierwszy puchar w Ogólnopolskim Turnieju Puchar AmpFutbol 2019 w Warszawie.

Patron Inicjatora Mieszkańców, Andrzej Białas, w latach 2015-2018 pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Prezydenta Poznania. Następnie objął stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Walczył z ciężką chorobą nowotworową. Odszedł we wrześniu 2019 roku, mając 62 lata.

– Andrzej całe swoje życie poświecił na działalność społeczną. Przez ponad 20 lat był przewodniczącym Rady Osiedla Ławica. Współtworzył w Poznaniu także ruchy miejskie „My Poznaniacy’, a później „Prawo do Miasta”. Oprócz pracy w urzędzie znajdował zawsze czas na działalność charytatywną. Prowadził aukcje, w tym m.in. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy budowy Domu Autysty – wspominała Małgorzata Białas, żona społecznika.

Kapituła przyznała również liczne wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Trafiły one do: Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR” za projekt „Wspólnie możemy więcej” oraz za „Lato na Madalinie”; Stowarzyszenia PETRA senior za prowadzenie senioralnego Domu Krótkiego Pobytu PETRA; Fundacji Świadoma Rodzina za projekt ” (Nie)pełnosprawni jakże fajni!”; Koalicji ZaZieleń Poznań za akcję „Ostatni Rok Parku Kasprowicza”; Stowarzyszenia Zielona Grupa za projekt „Spacerownik”; Grupy Popularyzatorzy Poznania, Stowarzyszenia Promocji Ekorozwoju i Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki za projekt „Miododajne Miasta”; Fundacji Firmy Rodzinne za projekt „Early Warning Europe – pomoc dla przedsiębiorstw w kłopotach”; Anny Jankowskiej za koncerty i warsztaty dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego w Poznaniu; Fundacji Laboratorium Marzeń za „Akademię Piłkarską Pełnosprytni”; Stowarzyszenia Zupa na Głównym, piekarni Czarny chleb, Agencji Reklamowej 108 PR za projekt „Żądamy chleba”; Stowarzyszenia Zupa na Głównym za projekt „Zupa na Głównym”; Fundacji ORCHidea za projekt „OWRS – wsparcie w chorobie”.

W kapitule nagrody zasiedli przedstawiciele lokalnych mediów, dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska oraz Alicja Białas, córka Andrzeja Białasa.

Wideo z gali będzie dostępne na miejskim profilu na portalu YouTube do poniedziałku, 2 listopada. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Bloki. 

Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań i Pozarządowy Poznań. Producentem gali – Estrada Poznańska.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/inicjatory-2019-rozdane,154965.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz