Poznań dla Białorusi

Poznańscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi. Zadeklarowali solidarność i chęć wsparcia obywateli tego państwa, potępili represje oraz wezwali  władze Mińska do dialogu ze społeczeństwem.

Grupa ludzi odwróconych tyłem, trzymają białoruskie flagi (biało-czerwono-białe); na pierwszym planie kolejne białoruskie flagi - grafika artykułu
Poznańscy radni przyjęli stanowisko w sprawie Białorusi/fot. Wikimedia Commons/zdjęcie ilustracyjne

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli stanowisko dotyczące sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich: 

„Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, szczególnie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku i 29 rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości przez Białoruś, dochowując wierności tradycji Solidarności w 40. rocznicę jej powstania, my, Radni Miasta Poznania, z całą mocą potępiamy stosowanie przez władze Aleksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi w dniu 9 sierpnia 2020 roku.

W obliczu tak dramatycznej sytuacji, deklarujemy Białorusinom naszą solidarność oraz chęć wsparcia – w tym materialnego, dla ofiar demokratycznych demonstracji. Stanowczo domagamy się od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa.

Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń  i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi.

Połączeni pod wspólnymi dla obu krajów barwami biało-czerwonymi, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywamy władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej, wolnej i samorządnej Białorusi”.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-dla-bialorusi,152590.html

Dodaj komentarz