Pomoc gminy Środa Śląska dla powiatu na remont i wyposażenie budynku dawnego szpitala powiatowego

28 października na sesji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej radni miejscy w sposób jednogłośny podjęli dwie uchwały przygotowane przez Burmistrza Adama Rucińskiego w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na remont i modernizację oraz wyposażenie budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Pierwsza część pomocy finansowej z budżetu Gminy Środa Śląska dla Powiatu Średzkiego w kwocie 400.000 zł jest przeznaczona na kompleksowy remont i modernizację pomieszczeń budynku dawnego Szpitala Powiatowego – celem uruchomienia Przez Powiat w budynku dawnego szpitala całodobowego ambulatorium chirurgiczno-urazowo-ortopedycznego (izby przyjęć).

Druga część pomocy finansowej z budżetu Gminy Środa Śląska dla Powiatu Średzkiego w kwocie 100.000 zł jest przeznaczona na zakup i instalację specjalistycznego sprzętu medycznego np. aparatu USG, czy też aparatu rentgenowskiego – celem uruchomienia przez Powiat w budynku dawnego szpitala całodobowego ambulatorium chirurgiczno-urazowo-ortopedycznego (izby przyjęć).

Łączna pomoc finansowa średzkiej Gminy dla Powiatu wynosi 500.000 zł. Kwoty pomocy w ramach uchwał podjętych przez radnych Rady Miejskiej zostały przyjęte na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych RAZEM dla Ziemi Średzkiej radnego Arkadiusza Hibnera, po dyskusji na komisjach stałych Rady Miejskiej w dniu 22 października.

Szczegółowe warunki i zasady rozliczenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Środa Śląska zostały określone w porozumieniach pomiędzy Powiatem a Gminą, które 30 listopada zostały podpisane przez Burmistrza i Zarząd Powiatu. Kwota pomocy czyli pół miliona zł została przelana przez Skarbnika Gminy Radosława Śliwę na rachunek bankowy Powiatu w dniach 2 i 3 grudnia.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

4 komentarze do wpisu „Pomoc gminy Środa Śląska dla powiatu na remont i wyposażenie budynku dawnego szpitala powiatowego”

Dodaj komentarz