Nielegalna wycinka przy ul. Bukowskiej

Miasto reaguje w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Bukowskiej 18. Urząd podjął już kroki w celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. Podczas próby kontroli konieczna była interwencja policji. 

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miasta Poznania. - grafika artykułu
Miasto reaguje w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Bukowskiej 18. Urząd podjął już kroki w celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji

Na wskazanej działce ma stanąć zabudowa mieszkaniowa. Inwestor wystąpił o zgodę na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją. W wyniku odwołania ze strony społecznej sprawa nadal jest w toku. Mimo to, deweloper dopuścił się wycinki drzew. 

Po zawiadomieniu o możliwości nielegalnej wycinki, która dotarła do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, jego pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia kontroli. Niestety nie wpuszczono ich na teren budowy. Inspektorzy wezwali policję, która po dokonaniu oględzin stwierdziła, że doszło do nielegalnej wycinki. Funkcjonariusze nie byli jednak w stanie ustalić czy były to wszystkie drzewa wskazane w decyzji. 

W tej sytuacji Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wszczął postępowanie z urzędu ws. usunięcia drzew bez zezwolenia. Jeżeli informacja o nielegalnej wycince zostanie potwierdzona w trakcie oględzin, postępowanie będzie zmierzało w stronę wymierzenia inwestorowi administracyjnej kary pieniężnej (na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody). Wyznaczono już termin oględzin. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zawiadomił także o sprawie policję oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Szczegóły postępowania w sprawie inwestycji przy ul. Bukowskiej 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bukowskiej do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wpłynął w połowie stycznia 2020 roku. Chodzi o budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali usługowych na tyłach willi Flora, gdzie na przełomie XIX i XX wieku znajdowały się ogródki rozrywkowe przy restauracji (mieściły się tam m.in. kręgielnia, korty tenisowe czy muszla koncertowa). 

W tym miejscu należy wspomnieć, że decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter związany. Oznacza to, że jeżeli inwestor spełni określone prawem wymogi, organ administracji architektoniczno-budowlanej (w tym wypadku Wydział Urbanistyki i Architektury UMP) nie może odmówić jej wydania. Tak też było w tym wypadku.

Nie mając innego wyjścia, w marcu 2020 r. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP skierował do wnioskodawcy pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości zachowania drzew, w szczególności trzech wiekowych lip oraz dostarczenie opinii dendrologicznej w zakresie możliwości przesadzenia wszystkich drzew kolidujących z inwestycją. Wnioskodawca poinformował, że nie dokona w projekcie zmian, pozwalających na zachowanie drzew ze względu na już otrzymane pozwolenie na budowę. 

Jednocześnie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował pisma z pytaniem o ocenę możliwości przesadzenia drzew do trzech ekspertów w tej dziedzinie. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były negatywne. Specjaliści orzekli, że przesadzenie wskazanych drzew wymaga kilkuletniego przygotowania. Na to nie chce zgodzić się wnioskodawca.

W zamian za usunięte 25 drzew kolidujących z budową inwestor został zobowiązany do posadzenia 106 drzew – w tym 88 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa.

Od decyzji o wycince odwołały się organizacje społeczne, będące stroną w postępowaniu. Sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy bowiem zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta). MKiDN uchylił decyzję wydziału i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Wydział wezwał inwestora do uzupełnienia podania w terminie do 19 października. W piątek, 16 października do WKiOŚ wpłynęło pismo z MKiDN informujące, że inwestor zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 20 października do WKiOŚ wpłynęło zawiadomienia o nielegalnej wycince drzew na wskazanej nieruchomości. 

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/nielegalna-wycinka-przy-ul-bukowskiej,154559.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz