Miasto Suwałki nie otrzymało środków finansowych z rządowej tarczy

Suwałki nie dostały dofinansowania na złożone wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Władze Suwałk wnioskowały o dofinansowanie 5 projektów na łączną kwotę ponad 100 mln zł. W czwartek (10 grudnia) ogłoszono kolejny nabór dla całego kraju na łączną kwotę 1,6 mld zł. Prezydent Suwałk ponowi niektóre z wcześniej złożonych wniosków.

– Liczę na to, że tym razem uda się otrzymać dofinansowanie na przygotowane przez nas projekty. Mamy konkretne zadania do realizacji, na które czeka wielu Suwalczan. Mam nadzieję, że dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uda się wykonać przynajmniej niektóre z nich

– informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Poniżej lista inwestycji, które zgłosiło Miasto Suwałki do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które nie otrzymały dofinansowania:

  1. Rozbudowa ul. Raczkowskiej w Suwałkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do obwodnicy Suwałk. Szacowana wartość: 22 429 084,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 19 064 721,40 zł
  2. Przebudowa zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Sejneńskiej 22. Szacowana wartość: 8 500 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 7 225 000,00 zł.
  3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach. Szacowana wartość: 11 774 540,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 10 008 359,00 zł.
  4. Budowa ulicy na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z budową estakady nad torami kolejowymi. Szacowana wartość: 42 815 914,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 36 393 526,00 zł.
  5. Przebudowa i remont bloku sportowego i budowy boiska piłkarskiego z bieżnią w SP nr 5 w Suwałkach. Szacowana wartość: 14 924 513,56 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 12 685 836,53 zł.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz