Las w Krzyżownikach dostępny dla mieszkańców

Poznaniacy zyskali kolejne miejsce, w którym mogą wypoczywać wśród zieleni. Zakończył się pierwszy etap prac na terenie dawnej szkółki w Krzyżownikach. W przyszłości miejsce to zostanie dodatkowo zalesione. Docelowo ma pełnić także funkcję rekreacyjną. Cała działka ma powierzchnię około 60 hektarów. Teren ten od soboty będzie już dostępny dla mieszkańców. 

Ścieżka w lesie. Na zdjęciu widać dróżkę oraz drzewa i krzewy. - grafika artykułu
Poznaniacy zyskali kolejne miejsce, w którym mogą wypoczywać wśród zieleni

– Poznaniacy potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o miejską zieleń. Zagospodarowanie dawnej szkółki leśnej w Krzyżownikach to inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom tego rejonu, ale całego Poznania. Sądzę, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane przez poznaniaków i poznanianki – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Warto wziąć pod uwagę, że teren, o którym mowa, znajduje się w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Las to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu. Inwestując w to miejsce, dbamy więc także o środowisko naturalne – dodaje prezydent Poznania. 

Decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach prezydent Jacek Jaśkowiak podjął w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu przeprowadzono już pierwszy etap prac – cały teren zabezpieczono, aby móc udostępnić go zwiedzającym. Zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu – pozostałości po niezamieszkałych budynkach, betonowych studniach nawadniających (około 50) czy oknach inspektowych (które miały zastosowanie w dawnej szkółce). Przygotowano ścieżki dla pieszych. Realizowane jest również przyłączenie mediów takich jak prąd i woda do obiektów, które w przyszłości będą mogły pełnić funkcję rekreacyjną. 

– Wykonanie powyższych prac zwiększy atrakcyjność tego terenu, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie kolejnych działań – tłumaczy Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich.

– Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Podstawowe cele to zwiększenie lesistości obszaru położonego w północno-zachodnim klinie zieleni oraz podniesienie jego atrakcyjności – pomoże w tym wprowadzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu na terenie dawnej szkółki będą mogły powstać m.in. boiska, korty, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Nowy plan umożliwi również adaptację istniejących budynków do prowadzenia usług – sportowych, gastronomicznych oraz związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną i zdrowotną – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

– Opracowanie tego planu traktujemy w pracowni priorytetowo, w związku z tym mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie on zaprezentowany mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych. Po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu do projektu wynikających z nich zmian, chcielibyśmy jak najszybciej przejść do kolejnych etapów procedury planistycznej. Zakończenie prac nad tym planem przewidujemy na listopad / grudzień 2021 r. – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Po zmianie obowiązującego planu przeprowadzony zostanie drugi etap prac. Podjęte będą przede wszystkim działania związane z zalesieniem działek.

– Dzięki decyzji prezydenta Jaśkowiaka dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej szkółce, powierzchnia leśna na tym obszarze będzie wynosić 55 ha, co przekłada się na około 270 tys. drzew – tłumaczy Mieczysław Broński. – Cały teren ma powierzchnię około 60 hektarów, z czego ponad jego połowa – 32 ha, jest porośnięta zielenią wysoką, której główny trzon stanowią drzewa gatunków takich jak: brzozy, klony, lipy, dęby, świerki, topole i buki. Szacowana liczba drzew znajdujących się obecnie na tym terenie wynosi 64 tysiące, ich zagęszczenie jest jednak bardzo nieregularne. Dlatego planujemy dosadzić w tym miejscu 20-30 tys. drzew. Pozostały teren, nieporośnięty zielenią wysoką, o powierzchni 23 hektarów także zostanie zalesiony. W tym miejscu posadzone będzie 184 tys. drzew. 5 ha będzie przeznaczonych na zagospodarowanie rekreacyjne – wyjaśnia dyrektor ZLP. 

Działania zmierzające do zagospodarowania terenu pod względem rekreacyjnym zostaną podjęte po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi możliwości wprowadzenia takich funkcji oraz ich rozmieszczenie.

Las to nowy pomysł na to miejsce. Wcześniej, przez wiele lat zakładano, że na tym terenie powinno powstać pełnowymiarowe pole golfowe (dlatego właśnie konieczna jest zmiana MPZP).

Obecnie zarządcą działki przy ul. Słupskiej jest Zakład Lasów Poznańskich. Do 2010 r. działała tam szkółka Krzyżowniki (produkcja roślin zakończyła się jednak wcześniej, bo 2005 r.). W latach 2011 – 2015 obszar był administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Teren z roku na rok podlegał coraz większej degradacji. W tym czasie trwało bowiem poszukiwanie inwestora. Zaprzestanie zabiegów gospodarczych spowodowało pojawienie się inwazyjnych gatunków roślin i owadów. W miejscu tym znajdowało się także kilka zdewastowanych budynków i pozostałości po obiektach, które ze względów bezpieczeństwa kwalifikowały się do rozbiórki (prace związane z usunięciem elementów stanowiących zagrożenie już przeprowadzono).

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/las-w-krzyzownikach-dostepny-dla-mieszkancow,154967.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz