Koronawirus – informacje dla obcokrajowców/ Coronavirus – information for foreigners

Gdzie powinni zgłosić się mieszkający w Poznaniu obcokrajowcy, którzy zaobserwują u siebie objawy Covid-19? Na jakie leczenie mogą liczyć w Polsce? Dokładna procedura zależy od sposobu ubezpieczenia, ale zawsze w pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. [English, Russian, Ukrainian below]

Zdjęcie: dłonie w rękawiczkach trzymają zieloną, jednorazową maseczkę ochronną - grafika artykułu
Zasady leczenia w dużej mierze zależą od sposobu ubezpieczenia

Mieszkający w Poznaniu obcokrajowcy również mogą liczyć na pomoc medyczną, gdy zauważą u siebie objawy Covid-19.  Najpowszechniejsze to: wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku. Rzadziej pojawiają się takie symptomy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka. W przypadku ich wystąpienia najlepiej jest skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Ważne: jeśli ktoś nie ma wybranego lekarza rodzinnego, może skontaktować się z najbliższą przychodnią.

Zasady leczenia w dużej mierze zależą od sposobu ubezpieczenia. Zgodnie z wytycznymi NFZ:

Osoby ubezpieczone w państwach członkowskich UE/EFTA (karta EKUZ)

Jeśli pobyt jest czasowy (np. wakacje) – można otrzymać tylko niezbędną opiekę medyczną. Oznacza to, że gwarantowane świadczenia zdrowotne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz leki refundowane można otrzymać na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce

Karta EKUZ potwierdza uprawnienia jej posiadacza do leczenia w innym państwie UE,  niezbędnego z nagłych powodów medycznych (niezależnie od tego czy przyczyną jest wypadek czy choroba zakaźna). Oznacza to, że świadczenia związane z leczeniem objawów COVID-19 –  o nagłym charakterze i powstałych podczas pobytu w Polsce –  zostanie udzielone na podstawie karty EKUZ.

Jeżeli pacjent nie ma ważnej karty (np. została zgubiona lub skradziona), niezbędne świadczenia mogą być udzielone również na podstawie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Taki dokument wydawany jest przez instytucję państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony. Z wnioskiem o wydanie Certyfikatu może wystąpić pacjent, ale może też w tym pośredniczyć odpowiednia instytucja (dla pacjentów przebywających czasowo w Polsce, będzie to oddział wojewódzki NFZ, do którego może zgłosić się przychodnia). 

Osoby ubezpieczone w Polsce

Mają taki sam dostęp do opieki medycznej, jak ubezpieczeni obywatele polscy.  

Pacjenci – obywatele państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie

Mogą skorzystać z niezbędnej opieki medycznej, jeśli przebywają w Polsce legalnie i nagle zachorują lub ulegną wypadkowi. W takiej sytuacji koszty leczenia pokryje Ministerstwo Zdrowia. (Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w ochronie zdrowia z: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Federacją Rosyjską, Republiką Macedonii, Serbią i Tunezją).

Pacjenci, którzy nie mają ubezpieczenia w Polsce ani w innym kraju UE/EFTA i nie są obywatelami państwa, z którym Polska podpisała dwustronne porozumienie

Jeśli pacjent ma odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania wizy wjazdowej Schengen lub wizy krajowej, lekarz lub przychodnia rozliczy koszty opieki medycznej z towarzystwem ubezpieczeniowym pacjenta.

Pacjent nieubezpieczony z objawami koronarowirusa nie zostanie obciążony kosztami: badań sanitarno-epidemiologicznych, świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania COVID-19 oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z COVID-19.

Więcej informacji: gov.pl/koronawirus/

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/koronawirus-informacje-dla-obcokrajowcow-coronavirus-information-for-foreigners,155349.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz