Gmina Czerwonak_Instalacja w Szlachęcinie – pierwsza taka innowacja w Polsce

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o 2 tys. ton rocznie emisji dwutlenku węgla. To nowatorskie rozwiązanie, zastosowane po raz pierwszy w Polsce, wdrożyli inżynierowie poznańskiej Veolii w Szlachęcinie (gmina Czerwonak). System kogeneracji będzie produkował zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.

Konferencja prasowa. Przy małych stoliczkach siedzą prezydent Poznania i przedstawiciele Veolii. - grafika artykułu
W czwartek nastąpiło wirtualne otwarcie instalacji

Wirtualnego otwarcia instalacji dokonali w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce i prezes zarządu Frédéric Faroche oraz Krzysztof Zamasz, członek zarządu i dyrektor handlowy Veolii w Polsce.

– Dzięki współpracy podmiotów prywatnych, takich jak Veolia, komunalnych, jak Aquanet, i państwowych, jak NFOŚiGW, poprawiamy komfort życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Na wykorzystaniu zielonej energii do produkcji ciepła skorzystają wszyscy, przede wszystkim mieszkańcy, którzy dzięki tej inwestycji będą oddychać czystszym powietrzem, co ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. Inwestycja ta jest także niezwykle istotna dla miasta w obliczu wyzwań związanych koniecznością adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy warunków środowiskowych w Poznaniu.

Innowacyjność rozwiązania zastosowanego w Szlachęcinie polega na stworzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego ze ścieków, wspartego instalacją kogeneracyjną. To rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce. Nowa instalacja częściowo zastąpi  tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem, działającą obecnie w pobliskim Bolechowie. Zastosowane rozwiązanie zmniejszy emisję CO2, związków siarki oraz pyłów do atmosfery i obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do Warty.

– Konieczność realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym osiągnięcia neutralności klimatycznej, wymusza na nas poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w obszarze energetyki. Jestem dumny, że jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy połączenie kogeneracji i pompy odzyskującej ciepło ze ścieków – mówi Frédéric Faroche, prezes Veolii Energii Polska. – Wdrożenie w Szlachęcinie jest przykładem kompleksowego myślenia o środowisku, zgodnego z naszym mottem: „Odnawiamy zasoby świata”. Chcemy w jak najmniejszym zakresie sięgać po zasoby naszej planety i jak najlepiej wykorzystywać to, co mamy do dyspozycji. Ciepło odpadowe może z powodzeniem służyć do ogrzewania czy to obiektów mieszkaniowych, czy też przemysłowych i stanowi przykład na praktyczne zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

– To innowacyjny projekt, który może być też wdrożony w innych instalacjach  – mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolii Energii Poznań. –  Mógł powstać tylko dzięki niestandardowej współpracy dwóch branż – energetyki i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, jakim jest Aquanet. Takie rozwiązanie mamy zamiar zastosować także w innych oczyszczalniach ścieków.

Nowa instalacja została zlokalizowana na terenie oczyszczalni należącej do Aquanetu (spółki zapewniającej usługi wodno-kanalizacyjne mieszkańcom i firmom z Poznania i okolic) ze względu na konieczność integracji systemu kogeneracyjnego z systemem oczyszczania ścieków. 

– To wspólne przedsięwzięcie da nam konkretne, pozytywne efekty finansowe i środowiskowe – deklaruje Paweł Chudziński, prezes Aquanetu. – Jestem dumny, że mogliśmy wziąć udział w innowacyjnym i proekologicznym projekcie, który wyznacza nowe standardy w naszej branży.

Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja w Szlachęcinie to nie koniec wspólnych działań. W czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i prezes Frédéric Faroche podpisali list intencyjny o dalszej współpracy w ramach realizacji strategii działań na rzecz klimatu w Poznaniu.

Jak działa system kogeneracji w Szlachęcinie?

Nowy system kogeneracji zainstalowany w Szlachęcinie zastąpi częściowo użytkowaną do tej pory ciepłownię węglową w Bolechowie, która będzie uruchamiana jedynie w czasie niższych temperatur. Ciepło, które popłynie do Murowanej Gośliny, zamiast z węgla – wytwarzane będzie z tzw. ciepła odpadowego, powstającego w procesie oczyszczania ścieków, które dziś trafiają wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Do tej pory ciepło to, które jest źródłem niezwykle cennej energii, dostawało się bezpośrednio do wody i ulatywało do atmosfery. Odtąd nie będzie ono marnowane i zostanie wykorzystane do ogrzania mieszkańców Murowanej Gośliny. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w tym systemie jest wykorzystanie pompy ciepła, która będzie zasilana energią elektryczną, powstającą w ramach kogeneracji gazowej.

Korzyści dla środowiska

Największą zaletą innowacyjnej instalacji z punktu widzenia ekologii jest radykalne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, związków siarki oraz pyłów. Emitowane do atmosfery spaliny z gazowego silnika zasilającego system kogeneracji w Szlachęcinie praktycznie nie zawierają pyłów, więc ich emisja będzie niemal zerowa. Spaliny z kogeneracji będą wolne od tlenków siarki, natomiast poziom tlenków azotu nie przekroczy wartości 250 mg/Nm3. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza w pobliskich miejscowościach: Czerwonaku, Murowanej Goślinie i okolicy. Zważywszy, że w okresie jesienno-zimowym przeważają tam wiatry południowo – zachodnie, zmiana wpłynie korzystnie nie tylko na jakość życia mieszkańców okolicznych miasteczek, ale także na stan środowiska w Puszczy Zielonce.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/instalacja-w-szlachecinie-pierwsza-taka-innowacja-w-polsce,154865.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz