Filmowy spacer po Forcie I

Film poświęcony Fortowi I Twierdzy Toruń jest już dostępny w serwisie youtube.com na kanale przewodniczki Anny Lamers.

Film powstał w ramach projektu pn. „Spacery przewodnickie po Toruniu w wersji online, publikowane w serwisie youtube” realizowanego w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Łącznie powstanie 5 filmów ze spacerów przewodnickich po obiektach Twierdzy Toruń.

Pierwszy z filmów nosi tytuł „Fort I Twierdzy Toruń” i jest już dostępny w serwisie youtube.com na kanale przewodniczki Anny Lamers. Możemy w nim zobaczyć m.in. wysadzoną wieżę nr 1 (przekrój pancerza i zniszczony mechanizm), do której turyści na co dzień nie mają dostępu. Anna Lamers prowadzi widzów przez ukryte pomieszczenia fortu i opowiada jego historię.

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń jest realizowany przez Fundację Kosmos.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/filmowy-spacer-po-forcie-i

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz