500 zł dla nauczycieli – krok po kroku

Nauczyciele, którzy ze względu na prowadzenie lekcji w systemie zdalnym, musieli zakupić niezbędny sprzęt elektroniczny, mogą liczyć na rządowe wsparcie w wysokości 500 złotych. Jak zdobyć pieniądze?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć w szkole lub placówce złożyć wypełniony wniosek wraz z fakturami lub paragonami potwierdzającymi zakup. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu. Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania  nauczycieli odpowiednio do w łaściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br. Wzór wniosku do pobrania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.

MEN określa rodzaj sprzętu, materiałów i oprogramowania, którego zakup w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli będzie podlegał  dofinansowaniu. Są to m.in.: komputery przenośne, kamery internetowe, słuchawki (lub zestawy słuchawkowe), dodatkowe mikrofony, smartfony, tablety, ładowarki sieciowe, głośniki, pamięć zewnętrzna, oprogramowanie, a także koszty poniesiond z tytułu mobilnego internetu. Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 – kliknij tutaj, aby przejść do strony.

źródło: komunikat UM Toruń: https://www.torun.pl/pl/500-zl-dla-nauczycieli-krok-po-kroku

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz