Rusza tegoroczna edycja konkursu „Przyjaciel rodziny 2020”

Celem konkursu jest wyróżnienie osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2020”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. Złożone wnioski zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa do 16 października 20120 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 51.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w regulaminie zamieszczonym na stronie ROPS Katowice.

źródło: Urząd Marszałkowski w Katowicach

Dodaj komentarz